印刷する
Udostępnij

Wideo

W 60 sekund: konsekwencje stosowania QE

Wpływ stosowania długoterminowej polityki banków centralnych na wyceny poszczególnych klas aktywów.

27-04-2016

Johanna Kyrklund

Johanna Kyrklund

Global Head of Multi-Asset Investments

W ostatnich latach rynki finansowe zostały zdominowane przez dwa kluczowe trendy.

Z jednej strony, zakrojona na szeroką skalę polityka luzowania ilościowego przez banki centralne doprowadziła do wzrostu cen wielu aktywów. Z drugiej zaś, bardziej cykliczne obszary rynku pozostawały w cieniu, gdyż globalny wzrost nie był wystarczająco silny, by utrzymać ich rentowność.

Obecnie mamy wrażenie, że w pewnym stopniu odczuwamy już negatywne skutki zmęczenia rynków luzowaniem ilościowym. Dla przykładu, niedawna obniżka stóp procentowych przez Bank Japonii (BoJ) do poziomu negatywnego pozytywnie wpłynęła na rynki jedynie przez kilka dni - po czym ponownie odnotowane zostały spadki.

W konsekwencji dokonaliśmy redukcji ryzyka w ubiegłym roku, gdyż sądzimy, że niektórzy beneficjenci luzowania ilościowego są już dość zmęczeni.

Zaczynamy jednak dostrzegać relatywną siłę w niektórych bardziej cyklicznych obszarach rynku, przyglądając się klasom aktywów takim jak dług high yield, akcje o niedoszacowanej wartości rynkowej i waluty z rynków wschodzących.

Topics:

  • Multi-Asset
  • Europe ex UK
  • Global
  • Japan
  • Johanna Kyrklund
  • Abenomics
  • Global Economy
  • Quantitative Easing
  • Economics