印刷する
Udostępnij

Wideo

W 60 sekund: perspektywy akcji globalnych

Alex Tedder wskazuje na pojedyncze spółki, na które nadal można patrzeć z dużym optymizmem. Są to w szczególności przedsiębiorstwa dokonujące przełomów technologicznych, a jednocześnie notujące wysokie przychody i rosnące zyski.

26-02-2016

Alex Tedder

Alex Tedder

Head of Global Equities

Obawy makroekonomiczne

Analizując rynki z szerszej perspektywy jesteśmy dość ostrożni. Jest ku temu kilka powodów:

  1. Globalny wzrost jest słaby we wszystkich kluczowych regionach, nawet w USA, a teraz nawet Chiny spowalniają dość gwałtownie.
  2. Stopy procentowe są niskie, ale oczekiwane są ich podwyżki.
  3. W porównaniu do wartości historycznych wyceny akcji są wysokie, a patrząc w przyszłość, widzimy perspektywy do ich obniżek.


Z punktu widzenia poszczególnych spółek, obraz wydaje się jednak znacznie lepszy.

Poniżej prezentujemy 3 obszary, na których się skupiamy, mogące pozytywnie zaskoczyć wynikami.

Przełomowe technologie

Dostrzegamy znaczący potencjał w przedsiębiorstwach mogących dokonywać przełomów technologicznych.

Pojawiły się firmy z nowatorskimi modelami biznesowymi, które zatrzęsły konkurencją. Notują one wysokie przychody i rosnące zyski, które naszym zdaniem przyśpieszą w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy.
Innowacje i zdolność kształtowania cen

Bardzo mocno wierzymy w innowacje. Firmy nastawione na innowacje generują silne przychody i zyski dla akcjonariuszy.

Zdolność do usprawniania swojego działania

Wiele powszechnie znanych firm walczy o wzrost skali działalności. Jednak najbardziej wartościowe przedsiębiorstwa skupiają się na poprawie bilansów i zysków dla właścicieli, poprzez ostrożne zarządzanie aktywami, które posiadają.