Dela med sig

Schroder GAIA

En reglerad, likvid och öppen möjlighet för investerarna att få tillgång till hedgefondsstrategier inom ett UCITS-ramverk. Plattformen kombinerar styrkan hos Schroders (en erfaren och etablerad UCITS-förvaltare) och en utvald grupp av hedgefondförvaltare av högsta kvalitet med en beprövad historik.

Fonder på plattformen
Schroder GAIA KKR Credit 
Fonden erbjuder investerarna exponering mot en likvid, oberoende, ”alla väder”-strategi för lång-kort kreditinvestering i ett UCITS-format. Fondens mål är en absolut nettoavkastning på 8–10 procent och ambitionen är att ge skydd mot alla ränte- eller valutarisker.
Schroder GAIA BSP Credit
En lång/kort kreditstrategi som investerar i ett brett utbud av räntetillgångsklasser. Fonden har som mål att ge kapitaltillväxt och investera globalt med fokus på USA.
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage
En fusionsarbitragestrategi (i sin enklaste form handlar det om att köpa och sälja aktier i två företag som ska fusioneras) med fokus på möjligheter i USA, Kanada och Europa. Fonden har en stark historik av att bevara kapitalet och generera avkastning oberoende av finansmarknaderna i stort.

Schroder GAIA Sirios US Equity
En fundamental lång/kort aktiestrategi som främst investerar i stora och medelstora amerikanska företag, men som också kan utnyttja möjligheter i Europa och Asien.

Schroder GAIA Cat Bond 
Den här fonden investerar i en diversifierad portfölj av handelsbara försäkringskopplade värdepapper (ILS) med fokus på naturkatastrofrisker och erbjuder låg korrelation till traditionella tillgångsklasser, t.ex. aktier och räntor.