印刷する
Dela med sig

Marknader

Här ser vi marknadsmöjligheter och risker

Ledande fondförvaltare hos Schroders, som täcker in flera tillgångsklasser och regioner, delar sin syn på en svår marknadsmiljö.

02-02-2016

Marcus Brookes

Marcus Brookes

Ansvarig för Multi-Manager

Matthew Dobbs

Matthew Dobbs

Fondförvaltare, asiatiska aktier och ansvarig för globala småföretag

Gareth Isaac

Gareth Isaac

Fondförvaltare, räntor

Rory Bateman

Rory Bateman

ansvarig för brittiska och europeiska aktier

Nick Kirrage

Nick Kirrage

Fondförvaltare, aktier

Marcus Brookes, ansvarig för Multi-Manager

Hur ser du på amerikanska statsobligationer och den amerikanska ekonomin i sin helhet?

”Då den 10-åriga amerikanska statsobligationen ger en avkastning på cirka 2 procent befinner vi oss i den zon där man måste ha en ganska pessimistisk syn på den amerikanska ekonomin för att anse att obligationer erbjuder något värde.

”Jag blir sällan kallad optimist, men när det gäller USA är jag ganska optimistisk och jag anser att den amerikanska ekonomin går bra.

”Inom industrisektorn ser det förfärligt ut, men det är inte ovanligt i USA, och inom tjänstesektorn ser det ganska bra ut.

”Lönetillväxten börjar äntligen ta fart och kan ligga på 2 till 3 procent i år och i kombination med att konsumenterna gynnas av lägre oljekostnader skulle konsumtionen av sällanköpsvaror äntligen öka under året och vi skulle kunna få se en relativt god tillväxt och en försiktigt stigande inflation.

”Prognosen för ekonomin är alltså mer positiv, men det innebär inte att prognosen för den amerikanska aktiemarknaden är positiv.”

Håller det på att vända nu, efter en svår period för värdeinvestering?

”På sätt och vis blir jag mer positiv ju sämre situationen blir. När stämningen blir hätsk, hektisk och fylld av känslor och man får en situation där stora aktier förändras med 10 procent under en dag – då är utvecklingen irrationell. Normalt skapar det möjligheter.

”Värde handlar inte om att göra ett ”backtest” av tidigare utveckling och är inte heller en smart tumregel. Strategin fungerar eftersom människor är människor och kan bli oerhört rädda och oerhört giriga.

”Mycket har förändrats på marknaderna under min karriär, men något som inte alls har förändrats är aktörernas känslor.

”Det är lugnande för vår värdestil, då det innebär att möjligheten för oss att utvecklas bättre än marknaden under de kommande fem åren är enorm.”

Matthew Dobbs, ansvarig för globala småföretag

Hur negativ effekt har den kinesiska avmattningen på asiatiska företag?

”Man behöver inte berätta för de företag vi gillar i Asien – de taiwanesiska företagen och kvalitetsföretagen i Hongkong – att situationen är tuff i Kina.

”Det har de vetat i tre år. De har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som återspeglar att de förhåller sig mycket försiktigt till situationen. De håller krutet torrt.”

Hur ser prognosen ut för asiatiska utdelningsaktier?

”Asien svarar för 8 procent av det globala marknadsvärdet och ändå är 30 procent av alla företag i världen som ger en avkastning på över 4 procent noterade i Asien.

”Tack och lov innebär det att vi inte måste äga alla de företagen. Väldigt många av dem kommer definitivt att minska sina utdelningar.

”Ytligt sett har kinesiska banker väl tilltagna utdelningar, men vi har inga innehav i dem. Vi behöver inte investera i företag vi inte är intresserade av för att generera goda utdelningsintäkter i Asien.

”Många företag är i mycket god form och har relativt konservativa balansräkningar och det finns ett brett utbud av utdelningar tillgängliga inom olika sektorer.”

Vad är attraktivt med asiatiska småföretag?

”Attraktionen hos asiatiska småföretag är inte bara att det finns stora möjligheter – med några tusen företag att välja bland – utan också för att i likhet med mer mogna marknader är exponeringen för småföretagssektorn helt annorlunda än för storföretag.

”Medan stora företag i länder som USA och Storbritannien tenderar att domineras av företag inom finans, telekom, energi och gruvor domineras småföretag av vad jag kallar entreprenörssektorer som detaljhandel, konsumenttjänster, hälso- och sjukvård, industri och i viss utsträckning IT. Samma sak händer på tillväxtmarknaderna.”

Vad tror du om den långsiktiga prognosen för Asien?

”Den långsiktiga prognosen för Asien som den enda trovärdiga platsen att öka tillväxten är svår att ifrågasätta.

”Glöm inte att med den takt som Kina växer nu bidrar landet med lika mycket till globala BNP som man gjorde när Kina växte med 10 procent i reala termer för tio år sedan.

”Det är en ekonomi som omfattar 10 biljoner dollar. De effekter Asien har på resten av världen är fortfarande bra, snarare än dåliga.”

Rory Bateman, ansvarig för brittiska och europeiska aktier

Vad ligger bakom den senaste tidens volatilitet på marknaden?

”Jag anser att det vi sett i allra högsta grad är en marknadskorrigering och inte en allvarlig försämring av det globala ekonomiska klimatet.

”Vi har sett mycket volatilitet och det är en funktion av en mycket starkare dollar och av att oljepriset får marknaden att anta att det pågår en global avmattning.

”De här problemen, i kombination med en stram likviditet, har skapat en betydande vändning på marknaden och gett en mycket negativ stämning.”

Varför har du en positiv syn på europeiska aktier just nu?

”Jag anser att Europa är en av de bästa platserna att investera ur ett globalt aktieperspektiv. Merparten av den europeiska exporten är inomeuropeisk och det pågår en betydande återhämtning i Europa.

”Återhämtningen avspeglas i undersökningar av konsumenternas förtroende och i PMI-undersökningar som publicerats på senare tid. Många talar om Europas exportverksamhet till tillväxtmarknader, men till och med i Tyskland är 75 procent av ekonomin relaterad till tjänster och byggnation.”

”Det sker en betydande intern återhämtning i Europa just nu och det kommer att fortsätta. Korrelationer mellan aktier har varit hög på grund av den oro som har lett till en urskiljningslös försäljning, men det har skapat många möjligheter för aktieval inom europeiska aktier.”