印刷する
Dela med sig

Titta/lyssna

60 sekunder med Craig Botham om volatiliteten i Kina och valutadepreciering

Prognosen för Kinas ekonomi är fortsatt oklar, men Craig Botham säger att den senaste tidens marknadsvolatilitet har påverkats av tekniska faktorer och en stor devalvering av valutan ligger fortsatt ganska långt bort.

15-01-2016

Craig Botham

Craig Botham

nationalekonom med fokus på tillväxtmarknader

Tekniska faktorer driver den kinesiska nedgången

Året inleddes mycket negativt på den kinesiska marknaden. Aktiemarknaderna föll med 7 procent på årets första dag och fortsatte att falla under de följande dagarna.

Dessutom utlöste vissa svaga siffror oro för en ny nedgång i den kinesiska ekonomin.

Vi anser att nedgången på marknaden främst har drivits av tekniska faktorer och har nästan ingen koppling alls till ekonomiska fundamenta.

Som vi såg under uppgången i början av förra året och den nedgång som sedan följde har utvecklingen påverkats mycket mer av känslor och spekulation än av verkliga, solida ekonomiska data.

Stor devalvering att vänta?

Det andra potentiella orosområdet är valutan.

Vi har sett en avsevärd depreciering, i synnerhet i jämförelse med den historiska nivån för Kina.

Investerarna är oroade över att vi kommer att se en stor devalvering.

Vi tror att en gradvis depreciering är mer sannolik, men det kan fortfarande vara ganska negativt för världsekonomin eftersom det innebär att deflation kan exporteras från Kina till resten av världen.

Men fortfarande verkar det mer omvälvande scenariot med en stor devalvering att ligga ganska långt bort.

 

60 sekunder med Rajeev De Mello om varför lägre oljepriser skulle kunna lyfta ekonomierna i Asien

Den dramatiska nedgången för kostnaden för olja bör hjälpa länder som Indien att kontrollera inflationen, räntorna och de offentliga finanserna och kan stärka den ekonomiska tillväxten, säger Rajeev De Mello.

Rajeev De Mello
Ansvarig för räntor i Asien

Asien stärks av fallande oljepriser

Oljepriserna har fallit kraftigt under de senaste 18 månaderna och nedgångens omfattning har varit dramatisk.

Många investerare är oroade över att detta kommer att ha en negativ effekt på tillväxtmarknaderna i stort.

Det finns dock länder som gynnas mycket av de låga oljepriserna och de finns främst i Asien.

Asiatiska länder konsumerar mycket olja. De importerar en stor del av sina energi- och råvarubehov och därför bör de vara de första som gynnas av den här nedgången.

Länder som Indien, Thailand och Sydkorea gynnas alla starkt genom olika mekanismer.

Förstärkt konsumtion

Med lägre energipriser faller normalt inflationen, något som är mycket positivt eftersom centralbankerna kan sänka räntorna och konsumenterna får ökad köpkraft.

Kostnaden för att subventionera varor som gödnings- och oljeprodukter faller också, vilket minskar belastningen på de offentliga utgifterna. På så sätt förbättras de offentliga finanserna, vilket innebär att lägre oljepriser faktiskt är bra för Asien.