印刷する
Dela med sig

Titta/lyssna

60 sekunder med Rajeev De Mello om varför lägre oljepriser skulle kunna lyfta ekonomierna i Asien

Den dramatiska nedgången för kostnaden för olja bör hjälpa länder som Indien att kontrollera inflationen, räntorna och de offentliga finanserna och kan stärka den ekonomiska tillväxten, säger Rajeev De Mello.

20-01-2016

Rajeev De Mello

Rajeev De Mello

Asien stärks av fallande oljepriser

Oljepriserna har fallit kraftigt under de senaste 18 månaderna och nedgångens omfattning har varit dramatisk.

Många investerare är oroade över att detta kommer att ha en negativ effekt på tillväxtmarknaderna i stort.

Det finns dock länder som gynnas mycket av de låga oljepriserna och de finns främst i Asien.

Asiatiska länder konsumerar mycket olja. De importerar en stor del av sina energi- och råvarubehov och därför bör de vara de första som gynnas av den här nedgången.

Länder som Indien, Thailand och Sydkorea gynnas alla starkt genom olika mekanismer.

Förstärkt konsumtion

Med lägre energipriser faller normalt inflationen, något som är mycket positivt eftersom centralbankerna kan sänka räntorna och konsumenterna får ökad köpkraft.

Kostnaden för att subventionera varor som gödnings- och oljeprodukter faller också, vilket minskar belastningen på de offentliga utgifterna. På så sätt förbättras de offentliga finanserna, vilket innebär att lägre oljepriser faktiskt är bra för Asien.