Schroder ISF

2023

Schroder ISF

Действие

Дата на влизане в сила

Бележки

European Large Cap

Сливане между SISF European Sustainable Equity и SISF European Large Cap

19/04/2023

Shareholder letter

European Sustainable Equity

Сливане между SISF European Sustainable Equity и SISF European Large Cap

19/04/2023

Shareholder letter

SISF BRIC

Промяна на име, цел и инвестиционна политика

18/04/2023

Shareholder letter

Schroders ISF

Промени по политиката на разпределение

06/02/2023, 11/04/2023

Shareholder letter

SISF Global DGF

Промяна на инвестиционните цели и политики

01/03/2023

Shareholder letter

SISF Inflation Plus

Промени по инвестиционната политика

01/01/2023

Shareholder letter

SISF Commodity

Актуализация на проспекта на компанията

01/01/2023

Shareholder letter

Multiple funds

Промяна на инвестиционните цели и политики

01/01/2023

Shareholder letter

SISF Healthcare Innovation

Промяна на класификацията на Фонда от чл. 9 на чл. 8

01/01/2023

Shareholder letter

2022

Schroder ISFДействиеДата на влизане в сила Бележки

Schroder ISF

Промяна на целевия сравнителен показател и намаляване на годишната такса за управление на някои класове акции

16/08/2022

Shareholder letter

Schroder ISF

Изявление относно ценообразуването на руски ценни книжа във фондовете на Schroders

07/03/2022

Shareholder letter

2021

Schroder ISFДействиеДата на влизане в сила Бележки
Реструктуриране на J.P. Morgan BankРеструктуриране на J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., депозитаря и администратора21/12/2021Fund notification
QEP Global Equity Market Neutral

Ликвидация20/04/2021Shareholder letter
    
За връзка с Schroders
Последвайте ни