Share

За Schroders

Бизнесът на Schroders е свързан с управлението на активи, а нашите цели са в пълен унисон с тези на клиентите ни — създаването на дългосрочна стойност.

Ние управляваме £525.8 милиарда £ (€578.4 милиарда EUR /$649.6 милиарда $) от името на институционални и индивидуални инвеститори, финансови институции и клиенти с висока нетна стойност от цял свят, които са инвестирани в широк набор от класове активи, в това число акции, облигации, различни видове активи и алтернативни.

Schroders се развива при стабилно управление вече над 200 години, като перспективното мислене ръководи нашия подход за инвестиции, създаване на взаимоотношения с клиенти и разрастване на нашия бизнес.

Корпоративна брошура

Източник: Schroders, пълна информация към 30/06/2020.