Schroders' Multi–Asset Funds

Фондовете на Шрьодерс с повече от един клас активи инвестират в широка гама традиционни и алтернативни класове активи. Ние активно управляваме портфейли в рамките на икономическия цикъл, като променяме динамично класовете активи всеки път, когато видим най-добрата възможност. Ние прилагаме тези решения по гъвкав начин, за да максимизираме възвращаемостта след разходи, като използваме както активно управлявани фондове, така и пасивни инструменти като фючърси или фондове, търгувани на борсата. Когато използваме фондове, ние инвестираме както собствени средства на Шрьодерс, така и средства на външни мениджъри

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Schroder ISF Global Dynamic Balanced

Schroder ISF Global Conservative

Schroder ISF Global Diversified Growth