Клас акции
ISIN: LU0106235533
Ccy: EUR
29/01/2020

up 0.0245 (0.11%)

Schroder ISF EURO Bond

Morningstar: Morningstar rating: 5 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в облигации, деноминирани в евро.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в облигации, деноминирани в евро, издадени от правителства, правителствени агенции, наднационални компании и компании в целия свят.
Фондът може да инвестира до 30% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигации с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигации без кредитен рейтинг). Фондът може да инвестира до 10% от активите си в условни конвертируеми облигации.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/12/2019 )

Дневно представяне % ( 29/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF EURO Bond A Acc
За месеца към днешна дата 1.71
1 месец 1.51
3 месеца 0.67
6 месеца 0.81
1 year 7.10
3 години 9.56
5 години 10.32

Месечно представяне % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF EURO Bond A Acc Barclays Capital EURO Aggregate
1 месец -0.65
3 месеца -2.29
6 месеца 0.51
За годината към днешна дата 6.55
1 year 6.55
3 години 6.51
5 години 9.90

Представяне на годишна база % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF EURO Bond A Acc Barclays Capital EURO Aggregate
2 year 2.65
3 години 2.12
4 години 2.32
5 години 1.90
Since launch 4.07 4.36

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF EURO Bond A Acc Barclays Capital EURO Aggregate
1 year 6.55
2 year -1.09
3 години 1.07
4 години 2.93
5 години 0.25

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF EURO Bond A Acc Barclays Capital EURO Aggregate
2019 8.68
2018 -0.02
2017 -2.05
2016 6.21
2015 1.60

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаGrainger,Jolly,Global Multi-Sector Team
Общо размер на фонда (милиони) 1,579.33
Дата на стартиране на фонда18/12/1998
Дата на стартиране на клас акции17/01/2000
БенчмаркBarclays Capital EURO Aggregate
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване13.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси0.94 %

1 До 3% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 3.09278% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0106235533
SEDOL5794870
BloombergSCHEBDA LX
CUSIPL8145R858
ReutersLU0106235533.LUF
Valoren1034664

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 5 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec