Клас акции
ISIN: LU0106235533
Ccy: EUR
28/09/2020

down -0.0072 (-0.03%)

Schroder ISF EURO Bond EUR

Morningstar: Morningstar rating: 5 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в облигации, деноминирани в евро.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в облигации, деноминирани в евро, издадени от правителства, правителствени агенции, наднационални компании и компании в целия свят.
Фондът може да инвестира до 30% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигации с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигации без кредитен рейтинг). Фондът може да инвестира до 10% от активите си в условни конвертируеми облигации.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаGrainger,Jolly,Global Multi-Sector Team
Общо размер на фонда (милиони) 1,574.35
Дата на стартиране на фонда18/12/1998
Дата на стартиране на клас акции17/01/2000
БенчмаркBarclays Capital EURO Aggregate
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване13.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси0.94 %

1 До 3% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 3.09278% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0106235533
SEDOL5794870
BloombergSCHEBDA LX
CUSIPL8145R858
ReutersLU0106235533.LUF
Valoren1034664

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 5 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec