Клас акции
ISIN: LU0106236267
Ccy: EUR
29/01/2020

down -0.0424 (-0.20%)

Schroder ISF European Equity Yield EUR

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури доход и нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на европейски компании.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на европейски компании.
Фондът ще инвестира в диверсифициран портфейл от ценни книжа, чиято дивидентна доходност общо е по-голяма от средната пазарна доходност. В портфейла могат да бъдат включени ценни книжа с дивидентна доходност под средната.
Фондът няма да бъде управляван само за доходност: общата възвращаемост (дивидентна доходност плюс нарастване на капитала) ще бъде също толкова важна.
Фондът се управлява във връзка със съществени екологични, социални и управленски фактори. Това означава, че проблеми, като изменение на климата, екологични показатели, стандарти на труда или състава на борда, които могат да окажат влияние върху стойността на дадена компания, се вземат предвид при оценката на компаниите.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/12/2019 )

Дневно представяне % ( 29/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF European Equity Yield EUR A Acc
За месеца към днешна дата -3.82
1 месец -4.88
3 месеца 0.22
6 месеца 1.50
1 year 4.65
3 години 10.41
5 години 15.56

Месечно представяне % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF European Equity Yield EUR A Acc MSCI Europe Net Return
1 месец 2.53 2.13
3 месеца 7.40 5.71
6 месеца 7.77 8.43
За годината към днешна дата 15.49 26.14
1 year 15.49 26.14
3 години 16.22 24.27
5 години 28.13 37.96

Представяне на годишна база % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF European Equity Yield EUR A Acc MSCI Europe Net Return
2 year 4.80 6.15
3 години 5.13 7.50
4 години 4.97 6.25
5 години 5.08 6.64
Since launch 3.68 5.11

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF European Equity Yield EUR A Acc MSCI Europe Net Return
1 year 15.49 26.67
2 year -4.88 -10.94
3 години 5.79 10.24
4 години 4.49 2.03
5 години 5.51 9.27

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF European Equity Yield EUR A Acc MSCI Europe Net Return
2019 -2.94 5.74
2018 5.28 1.47
2017 16.61 16.26
2016 -1.96 1.80
2015 -0.40 2.61

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаAndrew Lyddon
Andrew Evans
Общо размер на фонда (милиони) 117.84
Дата на стартиране на фонда02/08/1993
Дата на стартиране на клас акции17/01/2000
БенчмаркMSCI Europe Net Return
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.87 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0106236267
SEDOL5879432
BloombergSCHEUEA LX
CUSIPL8146A375
ReutersLU0106236267.LUF
Valoren1034555

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 4 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec