Клас акции
ISIN: LU0106236937
Ccy: EUR
30/03/2020

up 1.2526 (0.60%)

Schroder ISF European Large Cap EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на големи европейски компании.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на големи европейски компании. Това са компании, за които към момента на покупката се счита, че са в горните 80% по пазарна капитализация на европейския пазар на ценни книжа.
Фондът инвестира във фирми, за които мениджърът счита, че са били подценени от пазара. Решенията за инвестиции се основават на задълбочено проучване на финансовата сила и бизнес силата на дадена компания, както и на срещи с ръководството. В по-малка степен позволяваме повече макроикономически или тематични възгледи да окажат влияние върху позициите в портфейла.
Фондът се управлява във връзка със съществени екологични, социални и управленски фактори. Това означава, че проблеми, като изменение на климата, екологични показатели, стандарти на труда или състава на борда, които могат да окажат влияние върху стойността на дадена компания, се вземат предвид при оценката на компаниите.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/01/2020 )

Дневно представяне % ( 30/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF European Large Cap EUR A Acc
За месеца към днешна дата -18.05
1 месец -18.05
3 месеца -24.80
6 месеца -18.85
1 year -15.29
3 години -17.29
5 години -14.46

Месечно представяне % ( 31/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF European Large Cap EUR A Acc MSCI Europe Net Return
1 месец -0.43 -1.32
3 месеца 5.49 3.50
6 месеца 7.55 6.75
За годината към днешна дата -0.43 -1.32
1 year 16.21 17.21
3 години 14.79 23.17
5 години 23.27 27.04

Представяне на годишна база % ( 31/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF European Large Cap EUR A Acc MSCI Europe Net Return
2 year 1.25 4.67
3 години 4.70 7.19
4 години 5.93 7.62
5 години 4.27 4.90
Since launch 6.20 7.20

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF European Large Cap EUR A Acc MSCI Europe Net Return
1 year 23.13 26.67
2 year -13.50 -10.94
3 години 9.35 10.24
4 години 1.50 2.03
5 години 12.46 9.27

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF European Large Cap EUR A Acc MSCI Europe Net Return
2019 -1.71 5.74
2018 -0.82 1.47
2017 15.49 16.26
2016 5.43 1.80
2015 1.74 2.61

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаN. MacDonald-Brown
Дата на стартиране на фонда04/12/1995
Дата на стартиране на клас акции17/01/2000
БенчмаркMSCI Europe Net Return
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.62 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0106236937
SEDOL5793792
BloombergSCHEUMA LX
CUSIPL8146A409
ReutersLU0106236937.LUF
Valoren1034630

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec