Клас акции
ISIN: LU0113257694
Ccy: EUR
28/09/2020

down -0.0013 (-0.01%)

Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR

Morningstar: Morningstar rating: 5 stars | 1 more

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в облигации, деноминирани в евро, издадени от компании в целия свят.

Инвестиционна политика

Целта на този клас акции с хеджирана продължителност е да се намали въздействието на повишаването на лихвените проценти върху стойността на притежаваните базови инвестиции.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаPatrick Vogel
Team
Общо размер на фонда (милиони) 10,985.56
Дата на стартиране на фонда30/06/2000
Дата на стартиране на клас акции30/06/2000
БенчмаркBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване13.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.04 %

1 До 3% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 3.09278% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0113257694
SEDOL5989881
BloombergSCHEHIA LX
CUSIPL8145V438
ReutersLU0113257694.LUF
Valoren1121567

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 5 stars
Morningstar analystБронзов

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec