Клас акции
ISIN: LU0133707454
Ccy: EUR
24/04/2019

up 0.0239 (0.22%)

Schroder ISF EURO Government Bond EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури доход и нарастване на капитала, като инвестира в облигации, издадени от правителства от Еврозоната.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне две трети от активите си в облигации с кредитен рейтинг, равен на или по-нисък от инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигации с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигации без кредитен рейтинг), издадени от правителства на държави, чиято валута е евро.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаGrainger,Jolly,Global Multi-Sector Team
Дата на стартиране на фонда13/09/1994
Дата на стартиране на клас акции31/05/2002
БенчмаркBank of America Merrill Lynch EMU Direct Government Index
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване12.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси1.15 %

1 До 2% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 2.04081% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0133707454
SEDOLB01FCF2
BloombergSCHIBA1 LX
CUSIPL8146B530
ReutersLU0133707454.LUF
Valoren1365438

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec