Клас акции
ISIN: LU0133711647
Ccy: USD
22/10/2020

up 0.0059 (0.05%)

Schroder ISF Global Corporate Bond USD

Morningstar: Morningstar rating: 2 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури доход и нарастване на капитала, като инвестира в облигации, издадени от компании в целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне две трети от активите си в облигации, деноминирани в различни валути и издадени от компании в целия свят.
Фондът инвестира в пълния кредитен спектър на облигациите. Фондът може да инвестира до 40% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигациите без кредитен рейтинг); до 20% от активите си в облигации, издадени от правителства и правителствени агенции; и до 10% от активите си в условно конвертируеми облигации.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да използва ливъридж и да заема къси позиции. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаRick Rezek
Alix Stewart
Дата на стартиране на фонда20/09/1994
Дата на стартиране на клас акции31/08/2001
БенчмаркBarclays Capital Global Aggregate Credit Component USD Hedged
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване12.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси1.50 %

1 До 2% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 2.04081% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0133711647
SEDOLB01FCM9
BloombergSCHHGA1 LX
CUSIPL8146B670
ReutersLU0133711647.LUF
Valoren1366459

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 2 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec