Клас акции
ISIN: LU0133711647
Ccy: USD
11/08/2020

down -0.0421 (-0.34%)

Schroder ISF Global Corporate Bond USD

Morningstar: Morningstar rating: 2 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури доход и нарастване на капитала, като инвестира в облигации, издадени от компании в целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне две трети от активите си в облигации, деноминирани в различни валути и издадени от компании в целия свят.
Фондът инвестира в пълния кредитен спектър на облигациите. Фондът може да инвестира до 40% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигациите без кредитен рейтинг); до 20% от активите си в облигации, издадени от правителства и правителствени агенции; и до 10% от активите си в условно конвертируеми облигации.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да използва ливъридж и да заема къси позиции. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/05/2020 )

Дневно представяне % ( 11/08/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Corporate Bond USD A1 Acc
За месеца към днешна дата 0.35
1 месец 1.87
3 месеца 7.54
6 месеца 4.98
1 year 8.64
3 години 18.35
5 години 27.87

Месечно представяне % ( 31/05/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Corporate Bond USD A1 Acc Barclays Capital Global Aggregate Credit Component USD Hedged
1 месец 1.20
3 месеца -0.91
6 месеца 2.15
За годината към днешна дата 1.70
1 year 7.66
3 години 13.03
5 години 19.44

Представяне на годишна база % ( 31/05/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Corporate Bond USD A1 Acc Barclays Capital Global Aggregate Credit Component USD Hedged
2 year 6.56
3 години 4.17
4 години 4.30
5 години 3.61
Since launch 4.76 5.65

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Corporate Bond USD A1 Acc Barclays Capital Global Aggregate Credit Component USD Hedged
1 year 12.49
2 year -2.71
3 години 4.56
4 години 5.66
5 години -1.96

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Corporate Bond USD A1 Acc Barclays Capital Global Aggregate Credit Component USD Hedged
2020 1.57
2019 3.57
2018 1.78
2017 4.10
2016 -1.42

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаRick Rezek
Alix Stewart
Дата на стартиране на фонда20/09/1994
Дата на стартиране на клас акции31/08/2001
БенчмаркBarclays Capital Global Aggregate Credit Component USD Hedged
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване12.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси1.50 %

1 До 2% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 2.04081% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0133711647
SEDOLB01FCM9
BloombergSCHHGA1 LX
CUSIPL8146B670
ReutersLU0133711647.LUF
Valoren1366459

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 2 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec