Клас акции
ISIN: LU0133715127
Ccy: USD
15/01/2021

up 0.0035 (0.01%)

Schroder ISF US Dollar Bond USD

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури доход и нарастване на капитала, като инвестира в облигации, деноминирани в щатски долар.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в облигации, включително ценни книжа, обезпечени с активи, и ценни книжа, обезпечени с ипотека, деноминирани в щатски долар, издадени от правителства, правителствени агенции и компании в целия свят.
Фондът инвестира в пълния кредитен спектър на облигациите. Фондът може да инвестира до 40% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигации с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигации без кредитен рейтинг); и до 70% от активите си в ценни книжа, обезпечени с активи, и ценни книжа, обезпечени с ипотека, издадени в световен мащаб с кредитен рейтинг равен на или по- нисък от инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг). Базовите активи могат да включват вземания от кредитни карти, лични заеми, автозаеми, малки бизнес заеми, отдавания под наем, ипотеки на търговски обекти и ипотеки на жилищни имоти.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да използва ливъридж и да заема къси позиции. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/09/2020 )

Дневно представяне % ( 15/01/2021 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF US Dollar Bond USD A1 Acc
За месеца към днешна дата -0.68
1 месец -0.29
3 месеца 0.77
6 месеца 1.72
1 year 8.01
3 години 15.07
5 години 20.79

Месечно представяне % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF US Dollar Bond USD A1 Acc Barclays Capital US Aggregate Bond Index
1 месец -0.16
3 месеца 1.05
6 месеца 6.73
За годината към днешна дата 7.33
1 year 7.51
3 години 13.22
5 години 18.77

Представяне на годишна база % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF US Dollar Bond USD A1 Acc Barclays Capital US Aggregate Bond Index
2 year 7.95
3 години 4.22
4 години 3.24
5 години 3.50
Since launch 4.09 4.96

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF US Dollar Bond USD A1 Acc Barclays Capital US Aggregate Bond Index
1 year 8.34
2 year -2.40
3 години 3.50
4 години 1.93
5 години -2.00

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF US Dollar Bond USD A1 Acc Barclays Capital US Aggregate Bond Index
2020 5.67
2019 2.34
2018 0.29
2017 1.68
2016 -1.19

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаNeil Sutherland
Lisa Hornby
Дата на стартиране на фонда15/12/1997
Дата на стартиране на клас акции11/01/2002
БенчмаркBarclays Capital US Aggregate Bond Index
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване12.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси1.50 %

1 До 2% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 2.04081% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0133715127
SEDOLB01FCW9
BloombergSCHUBA1 LX
CUSIPL8146B852
ReutersLU0133715127.LUF
Valoren1366870

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec