Клас акции
ISIN: LU0135992468
Ccy: USD
11/08/2020

down -0.0125 (-0.01%)

Schroder ISF US Dollar Liquidity USD

Morningstar: Morningstar rating: 1 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури доход, като инвестира в инструменти на паричния пазар, деноминирани в щатски долари. Фондът има за цел да осигури ликвидност и се стреми да запази стойността на инвестициите в свиващи се пазари. Запазването на стойността или осигуряването на ликвидност не може да бъде гарантирано.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира в парични пазарни инструменти (с рейтинг най-малко равен на инвестиционния, измерен по Standard & Poor’s или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг, в допълнение към получаването на благоприятна оценка за кредитното му качество в съответствие с вътрешната процедура на мениджъра за оценка на кредитното качество), деноминирани в щатски долари и издадени от правителства, правителствени агенции и компании в целия свят, при условие че:
(i) към момента на придобиване остатъчният падеж на всички подобни ценни книжа в портфейла не надвишава 12 месеца, взимайки предвид всички финансови инструменти, свързани с тях, или
(ii) условията за тези ценни книжа определят, че приложимият лихвен процент е коригиран минимум веднъж годишно на базата на пазарните условия и че остатъчният падеж на тези ценни книжа не надвишава 2 години.
Фондът може да използва деривати с цел хеджиране на валута и риска, свързан с лихвените проценти. Фондът може също да държи парични средства и да прави депозити в кредитни институции.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/05/2020 )

Дневно представяне % ( 11/08/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF US Dollar Liquidity USD A1 Acc
За месеца към днешна дата 0.01
1 месец 0.02
3 месеца 0.03
6 месеца 0.38
1 year 1.25
3 години 4.78
5 години 5.50

Месечно представяне % ( 31/05/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF US Dollar Liquidity USD A1 Acc USD LIBOR 3 Months
1 месец 0.02
3 месеца 0.27
6 месеца 0.67
За годината към днешна дата 0.54
1 year 1.67
3 години 4.92
5 години 5.46

Представяне на годишна база % ( 31/05/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF US Dollar Liquidity USD A1 Acc USD LIBOR 3 Months
2 year 1.92
3 години 1.62
4 години 1.31
5 години 1.07
Since launch 0.37 1.62

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF US Dollar Liquidity USD A1 Acc USD LIBOR 3 Months
1 year 2.18 2.35
2 year 1.70 2.35
3 години 0.68 1.28
4 години 0.29 0.75
5 години 0.05 0.32

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF US Dollar Liquidity USD A1 Acc USD LIBOR 3 Months
2020 1.94 2.08
2019 2.12 2.53
2018 0.78 1.49
2017 0.33 0.87
2016 0.08 0.41

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаNeil Sutherland
Дата на стартиране на фонда21/09/2001
Дата на стартиране на клас акции21/09/2001
БенчмаркUSD LIBOR 3 Months
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване10.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси0.29 %

1 До 0% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 0% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0135992468
SEDOL7300844
BloombergSISULA1 LX
CUSIPL8146C587
ReutersLU0135992468.LUF
Valoren1367082

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 1 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec