Клас акции
ISIN: LU0161305163
Ccy: EUR
30/03/2020

up 0.0270 (0.07%)

Schroder ISF European Value EUR

Morningstar: Morningstar rating: 2 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на европейски компании.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в концентриран набор от дялови ценни книжа на европейски компании. Фондът обикновено държи по-малко от 50 компании. Фондът прилага дисциплиниран подход на инвестиране в стойност, търсейки да инвестира в избран портфейл от ценни книжа, които са значително подценени спрямо техния потенциал за дългосрочни печалби. Инвестициите в стойност могат да бъдат непопулярни по много причини, включително слаба краткосрочна доходност, макроикономически притеснения или баланс със слаби показатели. Тези фактори могат значително да намалят привлекателността на компаниите в очите на краткосрочните инвеститори и да предизвикат намаляване на справедливата стойност. Нашият дългосрочно фокусиран подход на инвестиции в стойност се стреми да използва това по разнообразен начин. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/01/2020 )

Дневно представяне % ( 30/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF European Value EUR A Acc
За месеца към днешна дата -27.02
1 месец -27.02
3 месеца -39.95
6 месеца -34.73
1 year -34.61
3 години -36.67
5 години -32.71

Месечно представяне % ( 31/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF European Value EUR A Acc MSCI Europe Net Return
1 месец -5.85 -1.32
3 месеца -0.05 3.50
6 месеца 2.29 6.75
За годината към днешна дата -5.85 -1.32
1 year 5.82 17.21
3 години 2.07 23.17
5 години 14.37 27.04

Представяне на годишна база % ( 31/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF European Value EUR A Acc MSCI Europe Net Return
2 year -3.18 4.67
3 години 0.69 7.19
4 години 4.46 7.62
5 години 2.72 4.90
Since launch 7.10 7.33

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF European Value EUR A Acc MSCI Europe Net Return
1 year 18.14 26.67
2 year -13.32 -10.94
3 години 5.88 10.24
4 години 6.38 2.03
5 години 11.89 9.27

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF European Value EUR A Acc MSCI Europe Net Return
2019 -2.83 5.74
2018 -2.84 1.47
2017 17.87 16.26
2016 0.28 1.80
2015 8.79 2.61

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаAndrew Lyddon
Andrew Evans
Дата на стартиране на фонда31/01/2003
Дата на стартиране на клас акции31/01/2003
БенчмаркMSCI Europe Net Return
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Такса за постигнат резултат15.00 %
Текущи такси1.86 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0161305163
SEDOL7536166
BloombergSISEEAA LX
CUSIPL8145U380
ReutersLU0161305163.LUF
Valoren1555363

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 2 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec