Клас акции
ISIN: LU0186875935
Ccy: EUR
24/04/2019

down -0.0521 (-0.20%)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged

Morningstar: Morningstar rating: 1 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури абсолютна възвръщаемост от нарастване на капитала и доходите, като инвестира в облигации на развиващи се пазари.
Абсолютна възвръщаемост означава, че фондът се стреми да осигури положителна възвръщаемост за 12-месечен период при всякакви пазарни условия, но това не може да бъде гарантирано и капиталът ви е изложен на риск.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне две трети от активите си в облигации, валута и инструменти на паричния пазар на развиващи се пазари. Облигациите се емитират от правителства, правителствени агенции и компании. Фондът може да държи и парични средства.
В стремежа си да осигури абсолютна възвръщаемост, фондът може да държи до 40% от активите си в парични средства и инструменти на паричния пазар на развити пазари.
Фондът може да инвестира над 50% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг).
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Общ преглед

Клас на активаAlternatives
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаAbdallah Guezour
Дата на стартиране на фонда29/08/1997
Дата на стартиране на клас акции05/03/2004
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване12.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.26 %

1 До 2% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 2.04081% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0186875935
SEDOL7792292
BloombergSCHEDEU LX
CUSIPL8145T722
ReutersLU0186875935.LUF
Valoren1848782

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 1 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec