Клас акции
ISIN: LU0224509645
Ccy: EUR
03/06/2020

up 0.7476 (0.58%)

Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged

Morningstar: Morningstar rating: 2 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури доход и нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании за недвижими имоти в целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании за недвижими имоти в целия свят, като фокусът е насочен към компании, които инвестират в градове, които според мениджъра ще имат продължителен икономически растеж, подкрепени от фактори като стабилна инфраструктура и благоприятни режими на планиране. С цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда могат да бъдат използвани деривати. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/04/2020 )

Дневно представяне % ( 03/06/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A1 Acc
За месеца към днешна дата 2.51
1 месец 5.67
3 месеца -13.51
6 месеца -13.81
1 year -7.61
3 години -2.80
5 години -2.51

Месечно представяне % ( 30/04/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A1 Acc
1 месец 6.55
3 месеца -19.89
6 месеца -18.81
За годината към днешна дата -17.31
1 year -10.60
3 години -5.04
5 години -7.91

Представяне на годишна база % ( 30/04/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A1 Acc
2 year -3.20
3 години -1.71
4 години -1.41
5 години -1.63
Since launch 1.51

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A1 Acc
1 year 24.78
2 year -12.76
3 години 10.33
4 години -3.22
5 години -1.83

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A1 Acc
2020 -16.63
2019 7.43
2018 2.75
2017 -2.90
2016 -4.28

Общ преглед

Клас на активаAlternatives
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаTom Walker
Hugo Machin
Общо размер на фонда (милиони) 282.01
Дата на стартиране на фонда31/10/2005
Дата на стартиране на клас акции31/10/2005
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.36 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0224509645
SEDOLB0D6606
BloombergSCHGPE1 LX
CUSIPL8146F119
ReutersLU0224509645.LUF
Valoren2226993

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 2 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec