Клас акции
ISIN: LU0279460892
Ccy: EUR
24/04/2019

up 1.6532 (0.89%)

Schroder ISF Global Smaller Companies EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на малки компании в целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на малки компании в целия свят. Това са компании, които към момента на покупката се счита, че са в долните 30% по пазарна капитализация на пазара на дялови ценни книжа в съответната юрисдикция.
Фондът може да инвестира директно в китайски B- и H-акции и може да инвестира по-малко от 30% от активите си в китайски A-акции чрез Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Фондът може да използва деривати с цел намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаMatthew Dobbs
Richard Sennitt
Дата на стартиране на фонда24/02/2006
Дата на стартиране на клас акции12/01/2007
БенчмаркS&P Developed SmallCap TR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Такса за постигнат резултат15.00 %
Текущи такси2.39 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0279460892
SEDOLB1L9DB4
BloombergSCHGLAE LX
CUSIPL8154R476
ReutersLU0279460892.LUF
Valoren2843762

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Morningstar analystБронзов

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec