Клас акции
ISIN: LU0302446645
Ccy: EUR
22/08/2019

up 0.0241 (0.13%)

Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят, за които мениджърът счита, че ще бъдат повлияни благоприятно от усилията за приспособяване към или ограничаване на влиянието на глобалните климатични промени.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в целия свят. Мениджърът счита, че компании, които рано разпознават заплахите и приемат предизвикателствата или са част от решението на проблемите, свързани с климатичните промени, ще се възползват в крайна сметка от дългосрочния структурен растеж, който е подценяван от пазара. Очакваме тези компании да постигнат по-добри резултати, след като пазарът разпознае тази по-силна динамика на растеж на печалбите. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/06/2019 )

Дневно представяне % ( 22/08/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc
За месеца към днешна дата -2.16
1 месец -1.65
3 месеца 2.46
6 месеца 3.46
1 year 4.42
3 години 28.37
5 години 55.55

Месечно представяне % ( 30/06/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc MSCI World - Net Return
1 месец 5.53 4.30
3 месеца 1.75 2.54
6 месеца 17.17 17.43
За годината към днешна дата 17.17 17.43
1 year 7.73 9.02
3 години 38.08 36.20
5 години 57.89 65.52

Представяне на годишна база % ( 30/06/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc MSCI World - Net Return
2 year 8.62 8.79
3 години 11.38 10.87
4 години 6.78 7.35
5 години 9.57 10.61
Since launch 5.12 6.26

Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc MSCI World - Net Return
1 year -7.19 -4.11
2 year 14.13 7.51
3 години 5.46 10.73
4 години 12.90 10.42
5 години 8.92 19.50

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/06/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc MSCI World - Net Return
2019 7.73 9.02
2018 9.47 8.52
2017 17.09 15.13
2016 -5.88 -2.50
2015 21.49 24.64

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаSimon Webber and Team
Дата на стартиране на фонда29/06/2007
Дата на стартиране на клас акции29/06/2007
БенчмаркMSCI World - Net Return
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.87 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0302446645
SEDOLB1XMVJ5
BloombergSCGCCEA LX
CUSIPL81463215
ReutersLU0302446645.LUF
Valoren3135245

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 4 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec