Клас акции
ISIN: LU0302446645
Ccy: EUR
13/12/2019

up 0.3077 (1.59%)

Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят, за които мениджърът счита, че ще бъдат повлияни благоприятно от усилията за приспособяване към или ограничаване на влиянието на глобалните климатични промени.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в целия свят. Мениджърът счита, че компании, които рано разпознават заплахите и приемат предизвикателствата или са част от решението на проблемите, свързани с климатичните промени, ще се възползват в крайна сметка от дългосрочния структурен растеж, който е подценяван от пазара. Очакваме тези компании да постигнат по-добри резултати, след като пазарът разпознае тази по-силна динамика на растеж на печалбите. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/09/2019 )

Дневно представяне % ( 13/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc
За месеца към днешна дата 1.21
1 месец 3.05
3 месеца 3.85
6 месеца 9.38
1 year 20.65
3 години 33.33
5 години 66.21

Месечно представяне % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc MSCI World - Net Return
1 месец 2.96 3.16
3 месеца 2.53 5.02
6 месеца 4.32 7.69
За годината към днешна дата 20.13 23.32
1 year 6.98 8.49
3 години 32.10 37.97
5 години 59.52 63.91

Представяне на годишна база % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc MSCI World - Net Return
2 year 8.36 10.81
3 години 9.72 11.33
4 години 10.82 11.14
5 години 9.78 10.38
Since launch 5.23 6.55

Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc MSCI World - Net Return
1 year -7.19 -4.11
2 year 14.13 7.51
3 години 5.46 10.73
4 години 12.90 10.42
5 години 8.92 19.50

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc MSCI World - Net Return
2019 6.98 8.49
2018 9.79 13.22
2017 12.47 12.33
2016 14.23 10.61
2015 5.72 7.41

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаSimon Webber and Team
Дата на стартиране на фонда29/06/2007
Дата на стартиране на клас акции29/06/2007
БенчмаркMSCI World - Net Return
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.87 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0302446645
SEDOLB1XMVJ5
BloombergSCGCCEA LX
CUSIPL81463215
ReutersLU0302446645.LUF
Valoren3135245

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 4 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec