Клас акции
ISIN: LU0306805531
Ccy: EUR
22/08/2019

down -0.0125 (-0.10%)

Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят, за които мениджърът счита, че ще бъдат повлияни благоприятно от усилията за приспособяване към или ограничаване на влиянието на глобалните климатични промени.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в целия свят. Мениджърът счита, че компании, които рано разпознават заплахите и приемат предизвикателствата или са част от решението на проблемите, свързани с климатичните промени, ще се възползват в крайна сметка от дългосрочния структурен растеж, който е подценяван от пазара. Очакваме тези компании да постигнат по-добри резултати, след като пазарът разпознае тази по-силна динамика на растеж на печалбите. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/06/2019 )

Дневно представяне % ( 22/08/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A1 Acc
За месеца към днешна дата -2.99
1 месец -3.14
3 месеца 0.67
6 месеца -0.82
1 year -4.25
3 години 14.47
5 години 15.85

Месечно представяне % ( 30/06/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A1 Acc
1 месец 7.34
3 месеца 2.03
6 месеца 14.24
За годината към днешна дата 14.24
1 year 1.25
3 години 29.00
5 години 17.88

Представяне на годишна база % ( 30/06/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A1 Acc
2 year 4.82
3 години 8.88
4 години 4.49
5 години 3.35
Since launch 2.63

Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A1 Acc
1 year -14.53
2 year 26.63
3 години 0.10
4 години 0.68
5 години -4.60

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/06/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A1 Acc
2019 1.25
2018 8.48
2017 17.45
2016 -7.61
2015 -1.09

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаSimon Webber and Team
Дата на стартиране на фонда29/06/2007
Дата на стартиране на клас акции12/10/2007
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.37 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0306805531
SEDOLB287XY1
BloombergSCGA1HD LX
CUSIPL8146G828
ReutersLU0306805531.LUF
Valoren3457094

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 4 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec