Клас акции
ISIN: LU0557291076
Ccy: EUR
24/04/2019

up 1.1346 (0.61%)

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в цял свят, които отговарят на критериите за устойчивост на мениджъра.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в цял свят. Мениджърът счита, че компаниите, демонстриращи характеристики на положителна устойчивост, такива като управление на бизнеса в дългосрочен план, компаниите, приемащи своята отговорност към своите клиенти, служители и доставчици и грижещи се за околната среда, са в по-добра позиция да поддържат своя растеж и възвръщаемост за дълъг период от време. Освен това, мениджърът счита, че когато е в съчетание с други движещи сили на растеж, това може да доведе до по-силно нарастване на приходите, което често се подценява от пазара. Фондът може да използва деривативи с цел намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаKatherine Davidson
Charles Somers
Дата на стартиране на фонда23/11/2010
Дата на стартиране на клас акции23/11/2010
БенчмаркMSCI AC World TR Net EUR Hedged
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.89 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0557291076
SEDOLB5L8XY2
BloombergSGDWEHA LX
CUSIPL8146N427
ReutersLU0557291076.LUF
Valoren11980290

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec