Клас акции
ISIN: LU0591897516
Ccy: EUR
03/06/2020

up 1.8313 (1.26%)

Schroder ISF European Alpha Focus EUR

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови и свързани с дялово участие ценни книжа на европейски компании.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в концентриран набор от дялови ценни книжа на европейски компании.
Фондът има за цел да генерира нарастване на капитала чрез изграждане на концентриран портфейл от „най-добрите идеи“. Фондът обикновено ще държи до 35 компании.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/04/2020 )

Дневно представяне % ( 03/06/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF European Alpha Focus EUR A Acc
За месеца към днешна дата 1.68
1 месец 7.51
3 месеца -9.67
6 месеца -16.37
1 year -8.10
3 години -12.31
5 години -2.30

Месечно представяне % ( 30/04/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF European Alpha Focus EUR A Acc MSCI Europe Net TR
1 месец 13.53
3 месеца -23.04
6 месеца -22.29
За годината към днешна дата -26.50
1 year -21.74
3 години -14.93
5 години -10.08

Представяне на годишна база % ( 30/04/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF European Alpha Focus EUR A Acc MSCI Europe Net TR
2 year -11.55
3 години -5.23
4 години 1.69
5 години -2.10
Since launch 3.51 4.63

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF European Alpha Focus EUR A Acc MSCI Europe Net TR
1 year 27.24
2 year -15.12
3 години 20.06
4 години 8.05
5 години -0.84

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF European Alpha Focus EUR A Acc MSCI Europe Net TR
2020 -27.71 -13.53
2019 -0.31 5.45
2018 7.79 -0.43
2017 24.51 16.95
2016 -18.44 -13.71

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаJames Sym
James Rutland
Общо размер на фонда (милиони) 29.31
Дата на стартиране на фонда03/03/2011
Дата на стартиране на клас акции03/03/2011
БенчмаркMSCI Europe Net TR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Такса за постигнат резултат10.00 %
Текущи такси1.98 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0591897516
SEDOLB44VX96
BloombergSEUEQFA LX
CUSIPL8146N732
ReutersLU0591897516.LUF
Valoren12473575

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec