Клас акции
ISIN: LU0671501558
Ccy: EUR
18/04/2019

down -0.0358 (-0.37%)

Schroder ISF Global Energy EUR Hedged

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании от енергийния сектор.

Инвестиционна политика

Фондът може да инвестира най-малко две трети от активите си в концентрирана гама от дялови ценни книжа на компании от енергийния сектор. Фондът обикновено държи по-малко от 50 компании.
Фондът се фокусира върху компании, които се занимават с проучване и производство в традиционните нефтен и газов сектори, но може да бъдат включени и компании, които се занимават с инфраструктура, комунални услуги, възобновяеми и алтернативни източници на енергия.
Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаMark Lacey
Дата на стартиране на фонда30/06/2006
Дата на стартиране на клас акции07/09/2011
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.86 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0671501558
SEDOLB4LBYW9
BloombergSCHGAHA LX
CUSIPL8154R674
ReutersLU0671501558.LUF
Valoren13716165

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec