Клас акции
ISIN: LU0776410762
Ccy: EUR
24/04/2019

up 0.3284 (0.27%)

Schroder ISF Global Diversified Growth EUR

Инвестиционни цели

Фондът цели да осигури дългосрочно нарастване на капитала и доход от европейска инфлация (измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (HICP)) +5% на година (нетни такси) чрез инвестиране в диверсифициран набор от активи и пазари в целия свят. Фондът цели да осигури волатилност (мярка за годишните изменения във възвращаемостта на фонда) от приблизително две трети от тази на глобалните ценни книжа за същия период.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне две трети от активите си, пряко или непряко, чрез деривати или инвестиционни фондове от отворен тип, и БТФ в широк набор от активи, включващи ценни книжа, облигации или алтернативни класове активи. Фондът може да инвестира в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (облигации с рейтинг, по-нисък от инвестиционния рейтинг, измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг). Фондът може да инвестира непряко в алтернативни класове активи, като стоки или недвижими имоти, чрез деривати, инвестиционни фондове или структурирани ценни книжа. Фондът може да използва деривати, с дълги и къси позиции, с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Общ преглед

Клас на активаMulti-Asset
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаJohanna Kyrklund
Remi Olu-Pitan
Дата на стартиране на фонда02/07/2012
Дата на стартиране на клас акции02/07/2012
БенчмаркMSCI World Hedged to EUR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.38 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0776410762
SEDOLB8G2FW2
BloombergSGDA1EA LX
CUSIPL8T46A813
ReutersLU0776410762.LUF
Valoren18566885

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec