Клас акции
ISIN: LU0795633741
Ccy: EUR
24/04/2019

down -0.0605 (-0.06%)

Schroder ISF Emerging Market Bond EUR Hedged

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в облигации, издадени от правителства, държавни агенции, наднационални компании и компании от развиващите се пазари.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне две трети от активите си в облигации, емитирани от правителства, правителствени агенции и компании по цял свят в различни валути.
Фондът не инвестира повече от 20% от активите си в обезпечени с активи ценни книжа и обезпечени с ипотека ценни книжа. Фондът може да инвестира над 50% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигациите без кредитен рейтинг).
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да използва ливъридж и да заема къси позиции. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаJames Barrineau
Fernando Grisales
Дата на стартиране на фонда11/07/2012
Дата на стартиране на клас акции11/07/2012
Бенчмарк1/3 EMBI Glb Div; 1/3 JPM GBI-EM Glb Div; 1/3 CEMBI Brd Div (EUR Hedged)*
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване12.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси1.85 %

1 До 2% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 2.04081% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0795633741
SEDOLB3LYZ73
BloombergSIEMA1H LX
CUSIPL81463785
ReutersLU0795633741.LUF
Valoren18877280

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec