Клас акции
ISIN: LU0995119665
Ccy: EUR
03/06/2020

up 0.3979 (0.31%)

Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в облигации, деноминирани в евро, издадени от компании в целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в облигации, деноминирани в евро, издадени от правителства, правителствени агенции, наднационални компании и компании в целия свят.
Фондът може да инвестира до 30% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигациите без кредитен рейтинг); до 20% от активите си в облигации на държавни емитенти; до 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с активи и ипотеки; и до 20% от активите си в конвертируеми облигации, включително до 10% от активите си в условно конвертируеми облигации.
Фондът може също така да инвестира в деривативи, за да създава дълга и къса експозиция към базовите активи на тези деривативи. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/04/2020 )

Дневно представяне % ( 03/06/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR A Acc
За месеца към днешна дата 0.51
1 месец 1.60
3 месеца -3.34
6 месеца -2.39
1 year 1.57
3 години 5.19
5 години 16.41

Месечно представяне % ( 30/04/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR A Acc iBoxx EUR Corporates BBB Index TR
1 месец 5.31
3 месеца -5.03
6 месеца -3.62
За годината към днешна дата -4.01
1 year 0.04
3 години 5.15
5 години 13.64

Представяне на годишна база % ( 30/04/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR A Acc iBoxx EUR Corporates BBB Index TR
2 year 1.03
3 години 1.68
4 години 2.88
5 години 2.59
Since launch 3.89 2.73

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR A Acc iBoxx EUR Corporates BBB Index TR
1 year 9.76 7.72
2 year -3.60 -2.01
3 години 6.21 3.35
4 години 6.81 5.38
5 години 1.52 -0.91

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR A Acc iBoxx EUR Corporates BBB Index TR
2020 -3.98 -3.26
2019 1.13 2.02
2018 3.67 2.37
2017 6.81 3.41
2016 0.20 -0.20

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаPatrick Vogel
European Credit Team
Общо размер на фонда (милиони) 2,034.67
Дата на стартиране на фонда18/12/2013
Дата на стартиране на клас акции18/12/2013
БенчмаркiBoxx EUR Corporates BBB Index TR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване13.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.30 %

1 До 3% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 3.09278% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0995119665
SEDOLBGLCG19
BloombergSIECCAE LX
CUSIPL8145S815
ReutersLU0995119665.LUF
Valoren22891688

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec