Клас акции
ISIN: LU0995119665
Ccy: EUR
31/07/2020

down -0.1074 (-0.08%)

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в облигации, деноминирани в евро, издадени от компании в целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в облигации, деноминирани в евро, издадени от правителства, правителствени агенции, наднационални компании и компании в целия свят.
Фондът може да инвестира до 30% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигациите без кредитен рейтинг); до 20% от активите си в облигации на държавни емитенти; до 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с активи и ипотеки; и до 20% от активите си в конвертируеми облигации, включително до 10% от активите си в условно конвертируеми облигации.
Фондът може също така да инвестира в деривативи, за да създава дълга и къса експозиция към базовите активи на тези деривативи. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/05/2020 )

Дневно представяне % ( 31/07/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc
За месеца към днешна дата 2.00
1 месец 2.00
3 месеца 4.33
6 месеца -0.92
1 year 0.91
3 години 7.82
5 години 19.81

Месечно представяне % ( 31/05/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc iBoxx EUR Corporates BBB Index TR
1 месец 0.63
3 месеца -3.82
6 месеца -2.94
За годината към днешна дата -3.41
1 year 1.05
3 години 4.79
5 години 14.96

Представяне на годишна база % ( 31/05/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc iBoxx EUR Corporates BBB Index TR
2 year 1.91
3 години 1.57
4 години 3.01
5 години 2.82
Since launch 3.94 2.72

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc iBoxx EUR Corporates BBB Index TR
1 year 9.76 7.72
2 year -3.60 -2.01
3 години 6.21 3.35
4 години 6.81 5.38
5 години 1.52 -0.91

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc iBoxx EUR Corporates BBB Index TR
2020 -3.98 -3.26
2019 1.13 2.02
2018 3.67 2.37
2017 6.81 3.41
2016 0.20 -0.20

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаPatrick Vogel
European Credit Team
Дата на стартиране на фонда18/12/2013
Дата на стартиране на клас акции18/12/2013
БенчмаркiBoxx EUR Corporates BBB Index TR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване13.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.30 %

1 До 3% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 3.09278% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0995119665
SEDOLBGLCG19
BloombergSIECCAE LX
CUSIPL8145S815
ReutersLU0995119665.LUF
Valoren22891688

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec