Клас акции
ISIN: LU1223082352
Ccy: USD
28/02/2020

down -7.3164 (-6.38%)

Schroder ISF Global Gold USD

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании от златодобивната индустрия.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в целия свят, които работят в сектора на златодобива. Той също така ще инвестира директно в дялови ценни книжа, свързани с други благородни метали, и индиректно в злато и други благородни метали чрез фондове.
Фондът може да държи до 40% от активите си в парични средства. Фондът няма да бъде изложен директно на физически суровини и няма да сключва договори, свързани с физически суровини.
Фондът може да използва деривативи с цел намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/01/2020 )

Дневно представяне % ( 28/02/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Gold USD A1 Acc
За месеца към днешна дата 4.33
1 месец 5.55
3 месеца 15.54
6 месеца 1.89
1 year 38.19
3 години 30.16
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 31/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Gold USD A1 Acc
1 месец -0.64
3 месеца 5.18
6 месеца 6.45
За годината към днешна дата -0.64
1 year 34.42
3 години 24.63

Представяне на годишна база % ( 31/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Gold USD A1 Acc
2 year 10.38
3 години 7.62
Since launch 2.66 2.18

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Gold USD A1 Acc
1 year 47.68
2 year -15.86
3 години 8.77

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Gold USD A1 Acc
2019 50.10
2018 -23.77
2017 -11.28

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаJames Luke
Mark Lacey
Общо размер на фонда (милиони) 401.43
Дата на стартиране на фонда29/06/2016
Дата на стартиране на клас акции29/06/2016
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.37 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1223082352
SEDOLBZ01TV1
BloombergSCHGGA1 LX
CUSIPL8146V320
ReutersLU1223082352.LUF
Valoren32570708

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec