Клас акции
ISIN: LU1223082352
Ccy: USD
18/01/2021

down -3.7204 (-2.74%)

Schroder ISF Global Gold USD

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании от златодобивната индустрия.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в целия свят, които работят в сектора на златодобива. Той също така ще инвестира директно в дялови ценни книжа, свързани с други благородни метали, и индиректно в злато и други благородни метали чрез фондове.
Фондът може да държи до 40% от активите си в парични средства. Фондът няма да бъде изложен директно на физически суровини и няма да сключва договори, свързани с физически суровини.
Фондът може да използва деривативи с цел намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/09/2020 )

Дневно представяне % ( 18/01/2021 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Gold USD A1 Acc
За месеца към днешна дата -4.32
1 месец -4.53
3 месеца -12.15
6 месеца -6.49
1 year 26.13
3 години 48.63
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Gold USD A1 Acc
1 месец -6.83
3 месеца 9.89
6 месеца 76.41
За годината към днешна дата 34.48
1 year 45.69
3 години 66.70

Представяне на годишна база % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Gold USD A1 Acc
2 year 47.64
3 години 18.53
4 години 10.27
Since launch 9.78 9.98

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Gold USD A1 Acc
1 year 47.68
2 year -15.86
3 години 8.77

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Gold USD A1 Acc
2020 0.48
2019 0.57
2018 -4.12

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаJames Luke
Mark Lacey
Дата на стартиране на фонда29/06/2016
Дата на стартиране на клас акции29/06/2016
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.37 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1223082352
SEDOLBZ01TV1
BloombergSCHGGA1 LX
CUSIPL8146V320
ReutersLU1223082352.LUF
Valoren32570708

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec