Клас акции
ISIN: LU1223083087
Ccy: EUR
15/01/2021

down -0.4094 (-0.33%)

Schroder ISF Global Gold EUR Hedged

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании от златодобивната индустрия.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в целия свят, които работят в сектора на златодобива. Той също така ще инвестира директно в дялови ценни книжа, свързани с други благородни метали, и индиректно в злато и други благородни метали чрез фондове.
Фондът може да държи до 40% от активите си в парични средства. Фондът няма да бъде изложен директно на физически суровини и няма да сключва договори, свързани с физически суровини.
Фондът може да използва деривативи с цел намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/09/2020 )

Дневно представяне % ( 15/01/2021 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Gold EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата -4.06
1 месец 2.77
3 месеца -11.90
6 месеца -8.35
1 year 25.51
3 години 41.46
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Gold EUR Hedged A Acc
1 месец -6.96
3 месеца 9.47
6 месеца 75.24
За годината към днешна дата 32.51
1 year 42.53
3 години 53.94

Представяне на годишна база % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Gold EUR Hedged A Acc
2 year 43.85
3 години 15.44
4 години 7.55
Since launch 7.15

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Gold EUR Hedged A Acc
1 year 43.34
2 year -18.33
3 години 6.79

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Gold EUR Hedged A Acc
2020 -2.55
2019 -2.34
2018 -6.08

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаJames Luke
Mark Lacey
Дата на стартиране на фонда29/06/2016
Дата на стартиране на клас акции29/06/2016
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.87 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1223083087
SEDOLBZ01V60
BloombergSCHGGAE LX
CUSIPL8146V395
ReutersLU1223083087.LUF
Valoren32586827

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec