Клас акции
ISIN: LU1725195397
Ccy: USD
15/01/2021

up 0.0695 (0.07%)

Schroder ISF Securitised Credit USD

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури доход и нарастване на капитала, като инвестира в секюритизирани активи, издадени от компании в цял свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в секюритизирани инвестиции, включително, но без това да се ограничава до обезпечени с активи ценни книжа (ABS), обезпечени с ипотеки на жилищни имоти ценни книжа (MBS) и обезпечени с ипотеки на търговски обекти ценни книжа (CMBS). Фондът може също да инвестира в колатеризирани кредитни задължения (CLO).
Фондът може да инвестира до 100% от активите си в ABS, MBS и CMBS, издадени в цял свят, с кредитен рейтинг, равен на и под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг). Базовите активи на обезпечените с активи ценни книжа могат да включват вземания от кредитни карти, лични заеми, заеми за автомобили, финансиране на превози и малки бизнес заеми.
Фондът може да инвестира до 30% от активите си в ценни книжа с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг).
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на Фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/09/2020 )

Дневно представяне % ( 15/01/2021 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Securitised Credit USD A1 Acc
За месеца към днешна дата 0.19
1 месец 0.29
3 месеца 0.85
6 месеца 1.81
1 year -0.86
3 години 2.68
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Securitised Credit USD A1 Acc USD LIBOR 3 Months
1 месец 0.13
3 месеца 1.06
6 месеца 7.98
За годината към днешна дата -1.55
1 year -1.14
3 години 2.35

Представяне на годишна база % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Securitised Credit USD A1 Acc USD LIBOR 3 Months
2 year 0.37
3 години 0.78
Since launch 0.75 1.88

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Securitised Credit USD A1 Acc USD LIBOR 3 Months
1 year 2.67 2.35
2 year 0.78 2.35

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Securitised Credit USD A1 Acc USD LIBOR 3 Months
2020 -7.19 2.08
2019 1.37 2.53

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаMichelle Russell-Dowe
Дата на стартиране на фонда06/09/2017
Дата на стартиране на клас акции04/12/2017
БенчмаркUSD LIBOR 3 Months
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване12.00 %
Такса за разпределение0.50 %

1 До 2% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 2.04081% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1725195397
SEDOLBD05ZM2
BloombergSCHISA1 LX
CUSIPL81469543
ReutersLU1725195397.LUF
Valoren39475138

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec