Клас акции
ISIN: LU1751208239
Ccy: USD
18/01/2021

down -0.0674 (-0.05%)

Schroder ISF Global Multi Credit USD

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в облигации.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в облигации с кредитен рейтинг, равен на инвестиционния или под него (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг), издадени от правителства, правителствени агенции, наднационални компании и компании в целия свят, включително в държави от развиващите се пазари.
Фондът може да инвестира над 50% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигациите без кредитен рейтинг); до 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с активи и ипотеки; и до 30% от активите си в конвертируеми облигации, включително до 10% от активите си в условно конвертируеми облигации (CoCo).
Фондът може също така да инвестира в деривативи, за да създава къса и дълга експозиция към базовите активи на тези деривативи. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/09/2020 )

Дневно представяне % ( 18/01/2021 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Multi Credit USD A1 Acc
За месеца към днешна дата -0.48
1 месец -0.30
3 месеца 3.58
6 месеца 5.50
1 year 5.56
3 години 0.00
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Multi Credit USD A1 Acc
1 месец -0.32
3 месеца 2.35
6 месеца 13.95
За годината към днешна дата 1.97
1 year 3.79
3 години 12.13

Представяне на годишна база % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Multi Credit USD A1 Acc
2 year 6.28
3 години 3.88
4 години 4.08
Since launch 4.57 1.63

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Multi Credit USD A1 Acc
1 year 13.15
2 year -3.87
3 години 7.38

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Multi Credit USD A1 Acc
2020 -3.93
2019 2.82
2018 3.76

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаPatrick Vogel
Julien Houdain
Дата на стартиране на фонда08/06/2016
Дата на стартиране на клас акции14/02/2018
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване12.00 %
Такса за разпределение0.50 %

1 До 2% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 2.04081% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1751208239
SEDOLBYWFBC9
BloombergSGMCA1U LX
CUSIPL81469782
ReutersLU1751208239.LUF
Valoren40539876

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec