Клас акции
ISIN: LU1751208239
Ccy: USD
03/06/2020

up 0.4891 (0.42%)

Schroder ISF Global Multi Credit USD

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в облигации.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в облигации с кредитен рейтинг, равен на инвестиционния или под него (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг), издадени от правителства, правителствени агенции, наднационални компании и компании в целия свят, включително в държави от развиващите се пазари.
Фондът може да инвестира над 50% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигациите без кредитен рейтинг); до 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с активи и ипотеки; и до 30% от активите си в конвертируеми облигации, включително до 10% от активите си в условно конвертируеми облигации (CoCo).
Фондът може също така да инвестира в деривативи, за да създава къса и дълга експозиция към базовите активи на тези деривативи. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/04/2020 )

Дневно представяне % ( 03/06/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Multi Credit USD A1 Acc
За месеца към днешна дата 0.85
1 месец 3.07
3 месеца -3.44
6 месеца -0.58
1 year 4.26
3 години 0.00
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 30/04/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Multi Credit USD A1 Acc
1 месец 6.56
3 месеца -6.39
6 месеца -3.66
За годината към днешна дата -4.64
1 year 1.46
3 години 8.19

Представяне на годишна база % ( 30/04/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Multi Credit USD A1 Acc
2 year 2.62
3 години 2.65
Since launch 3.28 1.78

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Multi Credit USD A1 Acc
1 year 13.15
2 year -3.87
3 години 7.38

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Multi Credit USD A1 Acc
2020 -3.93
2019 2.82
2018 3.76

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаPatrick Vogel
Julien Houdain
Общо размер на фонда (милиони) 400.54
Дата на стартиране на фонда08/06/2016
Дата на стартиране на клас акции14/02/2018
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване12.00 %
Такса за разпределение0.50 %

1 До 2% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 2.04081% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1751208239
SEDOLBYWFBC9
BloombergSGMCA1U LX
CUSIPL81469782
ReutersLU1751208239.LUF
Valoren40539876

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec