Клас акции
ISIN: LU1910165726
Ccy: USD
18/09/2020

up 1.2710 (0.80%)

Schroder ISF Global Disruption USD

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят, които се възползват от пробива.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в цял свят.
Пробивът обикновено означава иновация (независимо от това дали се дължи на технологията или на друга причина), която променя конкретен промишлен сектор, като създава нови модели на пазари, продукти или услуги. Пробив може да се наблюдава в много промишлени сектори, като електронната търговия, медиите и комуникациите, както и банковата дейност и плащанията. Мениджърът счита че компаниите, които се възползват от иновацията, предизвикала пробива, например от самия пробив или по друг начин, може да получат бързо ускоряване и продължителност на растежа. Мениджърът се стреми да инвестира в компании, които се възползват от пробива, преди това да бъде отразено напълно в пазарните очаквания.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаAlex Tedder
Общо размер на фонда (милиони) 282.68
Дата на стартиране на фонда12/12/2018
Дата на стартиране на клас акции12/12/2018
БенчмаркMSCI AC World TR Net
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1910165726
BloombergSISFGDA LX
CUSIPL8147M501
ReutersLU1910165726.LUF
Valoren45051084

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec