Клас акции
ISIN: LU1983299246
Ccy: USD
22/10/2020

down -1.4245 (-0.98%)

Schroder ISF Healthcare Innovation USD

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят, свързани със здравни грижи и медицински услуги.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в целия свят, които са ангажирани в предоставяне на здравни грижи, медицински услуги и свързани продукти.
Мениджърът счита, че фондът е в състояние да се възползва от структурния растеж в търсенето на здравни грижи и медицинско лечение, подкрепен от демографските тенденции, подобряване на стандарта на живот и технологичния напредък.
Фондът ще инвестира в области, като биотехнологии, производство и доставка на генерични лекарствени средства, фармацевтични средства, здравно застраховане и болнични консумативи.
Фондът може да използва деривати с цел намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаJohn Bowler
Дата на стартиране на фонда31/07/2019
Дата на стартиране на клас акции31/07/2019
БенчмаркMSCI AC World TR Net
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1983299246
SEDOLBK4Q6H2
BloombergSHCINNA LX
CUSIPL8147Q163
ReutersLU1983299246.LUF
Valoren48823066

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec