Клас акции
ISIN: LU2191242523
Ccy: EUR
20/01/2021

up 1.9930 (1.53%)

Schroder ISF Global Disruption EUR Hedged

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят, които се възползват от пробива.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в цял свят.
Пробивът обикновено означава иновация (независимо от това дали се дължи на технологията или на друга причина), която променя конкретен промишлен сектор, като създава нови модели на пазари, продукти или услуги. Пробив може да се наблюдава в много промишлени сектори, като електронната търговия, медиите и комуникациите, както и банковата дейност и плащанията. Мениджърът счита че компаниите, които се възползват от иновацията, предизвикала пробива, например от самия пробив или по друг начин, може да получат бързо ускоряване и продължителност на растежа. Мениджърът се стреми да инвестира в компании, които се възползват от пробива, преди това да бъде отразено напълно в пазарните очаквания.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаAlex Tedder
Дата на стартиране на фонда12/12/2018
Дата на стартиране на клас акции06/07/2020
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU2191242523
SEDOLBMVT1C8
BloombergSCSGDAE LX
CUSIPL8146T788
ReutersLU2191242523.LUF
Valoren55470699

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec