Клас акции
ISIN: LU2191243257
Ccy: EUR
20/01/2021

up 0.6972 (0.55%)

Schroder ISF Healthcare Innovation EUR Hedged

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят, свързани със здравни грижи и медицински услуги.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в целия свят, които са ангажирани в предоставяне на здравни грижи, медицински услуги и свързани продукти.
Мениджърът счита, че фондът е в състояние да се възползва от структурния растеж в търсенето на здравни грижи и медицинско лечение, подкрепен от демографските тенденции, подобряване на стандарта на живот и технологичния напредък.
Фондът ще инвестира в области, като биотехнологии, производство и доставка на генерични лекарствени средства, фармацевтични средства, здравно застраховане и болнични консумативи.
Фондът може да използва деривати с цел намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаJohn Bowler
Дата на стартиране на фонда31/07/2019
Дата на стартиране на клас акции06/07/2020
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU2191243257
SEDOLBMVT1W8
BloombergSCSHIAE LX
CUSIPL8146T853
ReutersLU2191243257.LUF
Valoren55470413

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec