Клас акции
ISIN: LU0091115906
Ccy: EUR
18/07/2019

down -0.2236 (-0.78%)

Schroder ISF EURO Equity EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании от държави, участващи в Европейския паричен съюз.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко 75% от активите си в дялови ценни книжа на компании, включени в Европейското икономическо пространство. Фондът също така инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании от държави, чиято валута е еврото.
Фондът инвестира във фирми, за които мениджърът счита, че са били подценени от пазара. Решенията за инвестиции се основават на задълбочено проучване на финансовата сила и бизнес силата на дадена компания, както и на срещи с ръководството. В по-малка степен позволяваме повече макроикономически или тематични възгледи да окажат влияние върху позициите в портфейла.
Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции разпределя доход всяка година при променлива лихва въз основа на брутния доход от инвестициите.

История на представянето ( 30/06/2019 )

Дневно представяне % ( 18/07/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF EURO Equity EUR A Dis AV
За месеца към днешна дата 2.26
1 месец 4.64
3 месеца -0.93
6 месеца 7.71
1 year -7.83
3 години 16.33
5 години 29.19

Месечно представяне % ( 30/06/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF EURO Equity EUR A Dis AVMSCI European Monetary Union Net TR
1 месец 5.89 5.13
3 месеца 3.07 4.02
6 месеца 11.50 17.06
За годината към днешна дата 11.50 17.06
1 year -6.59 2.01
3 години 17.95 31.60
5 години 24.33 29.47

Представяне на годишна база % ( 30/06/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF EURO Equity EUR A Dis AVMSCI European Monetary Union Net TR
2 year -2.45 2.68
3 години 5.67 9.60
4 години 1.37 3.82
5 години 4.45 5.30
Since launch 6.24 3.85

Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF EURO Equity EUR A Dis AVMSCI European Monetary Union Net TR
1 year -17.61 -13.23
2 year 15.28 12.63
3 години 1.52 4.33
4 години 13.67 9.82
5 години 6.33 4.32

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/06/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF EURO Equity EUR A Dis AVMSCI European Monetary Union Net TR
2019 -6.59 2.01
2018 1.88 3.33
2017 23.94 24.85
2016 -10.47 -11.72
2015 17.73 11.45

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeDis
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаMartin Skanberg
Общо размер на фонда (милиони) 3,320.32
Дата на стартиране на фонда21/09/1998
Дата на стартиране на клас акции20/11/1998
БенчмаркMSCI European Monetary Union Net TR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.85 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0091115906
SEDOL5577220
BloombergSCHEEAI LX
CUSIPL8145R569
ReutersLU0091115906.LUF
Valoren965437

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Morningstar analystСребърен

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Честота на разпределениеГодишно
Край на фискалната година31 Dec