Клас акции
ISIN: LU0323592211
Ccy: EUR
24/04/2019

up 1.4013 (0.72%)

Schroder ISF QEP Global Quality EUR

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars | 1 more

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в диверсифициран портфейл от дялови ценни книжа на компании в целия свят. Фондът се фокусира върху компании с определени характеристики за „Качество“. „Качество“ означава да се разглеждат показатели като рентабилност, стабилност и финансова мощ на компанията. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаQEP Investment Team
Дата на стартиране на фонда17/10/2007
Дата на стартиране на клас акции17/10/2007
БенчмаркMSCI AC World TR Net
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.35 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0323592211
SEDOLB2831P6
BloombergSCHQEA1 LX
CUSIPL8146H735
ReutersLU0323592211.LUF
Valoren3457491

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 4 stars
Morningstar analystБронзов

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec