Клас акции
ISIN: LU0106235293
Ccy: EUR
26/06/2019

up 0.2136 (0.62%)

Schroder ISF EURO Equity EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании от държави, участващи в Европейския паричен съюз.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко 75% от активите си в дялови ценни книжа на компании, включени в Европейското икономическо пространство. Фондът също така инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании от държави, чиято валута е еврото.
Фондът инвестира във фирми, за които мениджърът счита, че са били подценени от пазара. Решенията за инвестиции се основават на задълбочено проучване на финансовата сила и бизнес силата на дадена компания, както и на срещи с ръководството. В по-малка степен позволяваме повече макроикономически или тематични възгледи да окажат влияние върху позициите в портфейла.
Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/05/2019 )

Дневно представяне % ( 26/06/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF EURO Equity EUR A Acc
За месеца към днешна дата 4.07
1 месец 0.91
3 месеца 1.86
6 месеца 9.48
1 year -8.66
3 години 16.41
5 години 21.95

Месечно представяне % ( 31/05/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF EURO Equity EUR A Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 месец -7.52 -5.89
3 месеца -3.41 0.24
6 месеца -2.24 4.20
За годината към днешна дата 5.30 11.35
1 year -14.47 -3.82
3 години 3.65 17.64
5 години 15.68 22.14

Представяне на годишна база % ( 31/05/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF EURO Equity EUR A Acc MSCI European Monetary Union Net TR
2 year -6.13 -1.14
3 години 1.20 5.57
4 години -0.95 1.50
5 години 2.95 4.08
Since launch 5.97 3.62

Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF EURO Equity EUR A Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 year -17.61 -13.23
2 year 15.27 12.63
3 години 1.49 4.33
4 години 13.73 9.82
5 години 6.26 4.32

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF EURO Equity EUR A Acc MSCI European Monetary Union Net TR
2019 -9.57
2018 6.33
2017 14.60
2016 -8.97
2015 21.48

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаMartin Skanberg
Общо размер на фонда (милиони) 3,534.15
Дата на стартиране на фонда21/09/1998
Дата на стартиране на клас акции17/01/2000
БенчмаркMSCI European Monetary Union Net TR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.85 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0106235293
SEDOL5794922
BloombergSCHEEAA LX
CUSIPL8146A235
ReutersLU0106235293.LUF
Valoren1034699

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Morningstar analystСребърен

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec