Клас акции
ISIN: LU1516354237
Ccy: USD
28/01/2020

down -0.2849 (-0.25%)

Schroder ISF Global Target Return USD

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доходност от USD 3 month LIBOR +5% годишно (бруто с такси) за тригодишни периоди, като инвестира в широк спектър от класове активи в цял свят. Няма гаранция, че целта ще бъде постигната, и капиталът Ви е изложен на риск.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира в дялови ценни книжа, облигации, издадени от правителства, държавни агенции, наднационални организации и дружества, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и активи и конвертируеми облигации. Фондът може да инвестира също и във валути и алтернативни класове активи, например недвижими имоти, инфраструктура и свързани със суровини прехвърлими ценни книжа. Фондът може да инвестира в горните класове активи директно или индиректно чрез инвестиционни фондове от отворен тип и деривати.
Фондът може да държи до 40% от активите си в инвестиционни фондове от отворен тип. Все пак, фондът се разраства и мениджърът очаква той да държи по-малко от 10% в инвестиционни фондове от отворен тип. Фондът може да инвестира в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг).
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/12/2019 )

Дневно представяне % ( 28/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc
За месеца към днешна дата -0.15
1 месец -0.24
3 месеца 1.77
6 месеца 2.03
1 year 6.55
3 години 11.18
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
1 месец 1.24 0.17
3 месеца 2.59 0.49
6 месеца 2.97 1.06
За годината към днешна дата 8.98 2.35
1 year 8.98 2.35
3 години 12.24 6.10

Представяне на годишна база % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
2 year 3.10 2.35
3 години 3.92 1.99
Since launch 4.06 1.97

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
1 year 8.98 2.35
2 year -2.44 2.35
3 години 5.57 1.28

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
2019 2.06 2.55
2018 3.35 2.04

Общ преглед

Клас на активаMulti-Asset
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаSimon Doyle
Общо размер на фонда (милиони) 211.68
Дата на стартиране на фонда07/12/2016
Дата на стартиране на клас акции07/12/2016
БенчмаркUSD LIBOR 3 Months
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.87 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1516354237
SEDOLBYWL752
BloombergSCHGTRA LX
CUSIPL81465871
ReutersLU1516354237.LUF
Valoren34577009

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec