Share

Правни документи

Please note that you can find the KIID documents in our Global Fund Centre at the respective product page.

 

Schroder ISF

Schroder ISF Action Effective Date Notes

Schroder ISF

промени в политиката на разпределение за определени класове акции

25/08/2022

 

SFDR Art. 8

Промени, свързани с член 8 (SFDR)

11/07/2022

 

Global Diversified Growth

Промяна на инвестиционната цел и целевия сравнителен показател на Фондовете

16/08/2022

 

Strategic bond dynamic addition

Добавяне на индекса ICE BofA US 3 Month Treasury Bill като съпоставим сравнителен показател на Фонда

15/07/2022

 

Short duration dynamic bond BM addition

Добавяне на EURO Short Term Rate като съпоставим сравнителен показател на Фонда

15/07/2022

 
SFDR Включване на обвързващи екологични и/или социални характеристики по смисъла на Член 8 от Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR)

01/09/2022

 
US Smaller Companies Промяна на стратегията на Фондовете, за да е в съответствие с Член 9 на регламента SFDR

16/08/2022

 
SFDR exclusion wording Актуализация на инвестиционните политики на Фондовете, за да отразяват приложението на определени изключения, свързани с SFDR

16/08/2022

 
Hong Kong Dollar Bond Отстраняване на целевия сравнителен показател на Фонда от инвестиционната цел на Фонда

16/08/2022

  
Global Multi Credit SFDR Изменение на името, инвестиционната цел и инвестиционната политика на Фонда, за да се подобрят характеристиките му за устойчивост 16/08/2022  
Greater China - China Увеличение на позволената експозиция на Фонда към китайски A-акции от по-малко от 30% до по-малко от 50% от активите му 16/08/2022  
Global Multi-Asset Balanced - Obj Change  Промяна на инвестиционната цел на Фондовете, отстраняване на целевия сравнителен показател и въвеждане на съпоставим сравнителен показател 16/08/2022  
Global Climate Change Equity Промяна на инвестиционната политика на Фондовете, за да позволяват инвестиция в китайски B- и H-акции и увеличение на експозицията чрез деривати в китайски A-акции. 16/08/2022  
Asian Convertible Bond („Фондът“) Намаляване на таксите на ManCo 28/06/2022  
Global Conservative Convertible Bond  Коефициент на конвертиране на акция 09/06/2022  
Schroder International Selection Fund Годишно общо събрание на акционерите на Schroder International Selection Fund 02/06/2022  
Global Sustainable Convertible Bond Сливане на SISF Global Conservative Convertible Bond със SISF – Global Sustainable Convertible Bond 28/04/2022  
Global Conservative Convertible Bond Сливане на SISF Global Conservative Convertible Bond със SISF – Global Sustainable Convertible Bond 28/04/2022  
Sustainable Asian Equity Нова деноминация на клас акции 24/03/2022  
European Equity Absolute Return  Известие за сливане: SISF European Equity Absolute Return във Sustainable European Market Neutral 22/03/2022  
Sustainable Asian Equity Нова годишна такса за управление 24/03/2022  
Emerging Europe Временно спиране на изчисляването на нетната стойност на активите (НСА) и търговията с акции във Фонда 28/02/2022  
Global Equity Alpha Промяна на инвестиционния мениджър на фонда 28/02/2022  
US Large Cap Промяна на инвестиционния мениджър на фондаt 25/02/2022  
Global Emerging Market opportunities Промяна на инвестиционната политика за внедряване на чл. 8, регламент SFDR 24/02/2022  
Middle East Известие за сливане: SISF Middle East във Frontier Markets 22/02/2022  
Middle East Известие за сливане: SISF Middle East във Frontier Markets 22/02/2022  
European Alpha Absolute Return  Намаляване на годишните такси за управление за класовете акции A, A1, B, C, E и IZ  15/02/2022  
European Equity Absolute Return Сливане на SISF European Equity Absolute Return в SISF Sustainable European Market Neutral 09/02/2022  
Sustainable European Market Neutral SISF Sustainable European Market Neutral, получаване на активи чрез сливане с SISF European Equity Absolute Return 09/02/2022  
Frontier Markets Equity Сливане на SISF Middle East в SISF Frontier Markets Equity 07/01/2022  
Schroder ISF Корекция на такса за управляващата компания за клас акции C Acc USD  (SISF Euro Equity) 07/01/2022  
Schroder ISF Сливане на SISF Middle East в SISF Frontier Markets Equity 07/01/2022  
Schroder GAIA - Blue Trend Промяна на съпоставим сравнителен показател от индекса MSCI World (Net TR) на индекса HFRX Macro: Systematic Diversified CTA (Blue Trend) 07/01/2022  
Sustainable European Market Neutral Промяна в сравнителния показател за такси за постигнати резултати 30/11/2021  
European Equity Absolute Return Промяна в сравнителния показател за такси за постигнати резултати 30/11/2021  
UK Equity Намаляване на годишните такси за управление 24/11/2021  
Global High Yield Промени в политиката на разпределение за определени класове акции 15/10/2021  
Global Credit Income Промени в политиката на разпределение за определени класове акции 15/10/2021  
China Opportunities Пишем Ви, за да Ви уведомим, че разрешената експозиция на фонда към китайски A-акции ще се увеличи от по-малко от 30% от активите му (на нетна база) до по-малко от 50% от активите му (на нетна база), считано от 1 ноември 2021 г. 28/09/2021  
European Alpha Absolute Return Промяна на обхват на холдинги, сравнителен показател и инвестиционна политика 27/09/2021  
European Equity Yield Промяна на име и инвестиционна политика 27/09/2021  
Global Multi-Asset Income Промяна на инвестиционна цел, сравнителен показател, разпределяне и инвестиционна политика 27/09/2021  
Multi-Asset Growth and Income Промяна на инвестиционна цел, сравнителен показател и инвестиционна политика 27/09/2021  
Sustainable Finance Disclosure Regulation Промяна на инвестиционни цели и политики на различни фондове 27/09/2021  
US Small & Mid Cap Equity Промяна на инвестиционна политика 27/09/2021  
US Smaller Companies Промяна на инвестиционна политика 27/09/2021  
SISF Нови банкови данни за постоянни инструкции за сетълмент 22/09/2021  
SISF Alternative Securitised Income Промяна на инвестиционната политика 14/09/2021  
SISF China A Derivatives EPM Промяна на инвестиционната политика 14/09/2021  
SISF China A Derivatives Investm Purp Промяна на инвестиционната политика 14/09/2021  
SISF European Sustainable Equity  Промяна на съпоставимите сравнителни показатели 14/09/2021  
European Value Пишем Ви, за да Ви уведомим, че диапазонът на участията на фонда ще се промени от типичните по-малко от 50 компании на 30 – 70 компании и към инвестиционна политика ще се добави текст, които ще описва по-добре ориентираната към стойност стратегия, считано от 11 октомври 2021 г. („Дата на влизане в сила“). 09/09/2021  
Schroder ISF Промяна на целеви сравнителен показател  30/06/2021  
Schroder ISF Годишно общо събрание на акционерите на Schroder International Selection Fund 27/05/2021  
All China Equity Промяна на целеви сравнителен показател  18/05/2021  
Asia Pacific ex-Japan Equity Промяна на име, инвестиционна цел и политика 18/05/2021  
BRIC Актуализация на инвестиционната политика 18/05/2021  
China A Adjustements различни подфондове/актуализация на инвестиционни политики 18/05/2021  
Commodity Промяна на очакван ливъридж 18/05/2021  
European Alpha Focus Промяна на име, инвестиционна цел и политика и отстраняване на такса за постигнати резултати 18/05/2021  
Flexible Retirement Промяна на име, инвестиционна цел, политика и инвестиционен мениджър 18/05/2021  
Global Cities Real Estate Промяна на име и актуализация на сравнителен показател 18/05/2021  
Global Emerging Markets Opportunities Актуализация на инвестиционната политика 18/05/2021  
Global Equity Промяна на целеви сравнителен показател  18/05/2021  
Gross to Net Benchmark различни подфондове/промяна на целевия сравнителен показател от брутни към нетни варианти 18/05/2021  
Hong Kong Equity Поясняване на инвестиционната цел и инвестиционна политика 18/05/2021  
Libor Replacements различни подфондове/промени на целеви сравнителни показатели 18/05/2021  
QEP Global Active value and QEP Global ESG ex Fossil Fuels промяна на инвестиционните политики 18/05/2021  
Strategic Credit промяна на инвестиционна цел и политика 18/05/2021  
Schroder International Selection Fund Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“) 06/04/2021  
Schroder International Selection Fund акции с валутно хеджиране 28/02/2018  

 

Note related to October 2016 prospectus

Annual report

Prospectus

Semi annual report

 

Schroder GAIA

Schroder GAIA Action Effective Date Notes
GAIA Oaktree Credit Switch  Променена честота на сделките на Подразделението и променен час на приключване на сделките за обратно изкупуване 18/11/2022  
GAIA Helix Промяна на инвестиционната политика 28/03/2022  
Schroder GAIA Cat Bond Промяна на инвестиционна цел и политика и промяна на член 8 14/01/2022  
Schroder GAIA промени, свързани със сравнителния показател LIBOR 30/08/2021  
Schroder GAIA

Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

07/04/2021