Share

Правни документи

Schroder ISF

Schroder ISF Action Effective Date Notes
SISF Нови банкови данни за постоянни инструкции за сетълмент 22/09/2021  
SISF Alternative Securitised Income Промяна на инвестиционната политика 14/09/2021  
SISF China A Derivatives EPM Промяна на инвестиционната политика 14/09/2021  
SISF China A Derivatives Investm Purp Промяна на инвестиционната политика 14/09/2021  
SISF European Sustainable Equity  Промяна на съпоставимите сравнителни показатели 14/09/2021  
European Value Пишем Ви, за да Ви уведомим, че диапазонът на участията на фонда ще се промени от типичните по-малко от 50 компании на 30 – 70 компании и към инвестиционна политика ще се добави текст, които ще описва по-добре ориентираната към стойност стратегия, считано от 11 октомври 2021 г. („Дата на влизане в сила“). 09/09/2021  
Schroder ISF Промяна на целеви сравнителен показател  30/06/2021  
Schroder ISF Годишно общо събрание на акционерите на Schroder International Selection Fund 27/05/2021  
All China Equity Промяна на целеви сравнителен показател  18/05/2021  
Asia Pacific ex-Japan Equity Промяна на име, инвестиционна цел и политика 18/05/2021  
BRIC Актуализация на инвестиционната политика 18/05/2021  
China A Adjustements различни подфондове/актуализация на инвестиционни политики 18/05/2021  
Commodity Промяна на очакван ливъридж 18/05/2021  
European Alpha Focus Промяна на име, инвестиционна цел и политика и отстраняване на такса за постигнати резултати 18/05/2021  
Flexible Retirement Промяна на име, инвестиционна цел, политика и инвестиционен мениджър 18/05/2021  
Global Cities Real Estate Промяна на име и актуализация на сравнителен показател 18/05/2021  
Global Emerging Markets Opportunities Актуализация на инвестиционната политика 18/05/2021  
Global Equity Промяна на целеви сравнителен показател  18/05/2021  
Gross to Net Benchmark различни подфондове/промяна на целевия сравнителен показател от брутни към нетни варианти 18/05/2021  
Hong Kong Equity Поясняване на инвестиционната цел и инвестиционна политика 18/05/2021  
Libor Replacements различни подфондове/промени на целеви сравнителни показатели 18/05/2021  
QEP Global Active value and QEP Global ESG ex Fossil Fuels промяна на инвестиционните политики 18/05/2021  
Strategic Credit промяна на инвестиционна цел и политика 18/05/2021  
Schroder International Selection Fund Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“) 06/04/2021  
Schroder International Selection Fund акции с валутно хеджиране 28/02/2018  

 

Note related to October 2016 prospectus

Annual report

Prospectus

Semi annual report

 

Schroder GAIA

Schroder GAIA Action Effective Date Notes
Schroder GAIA промени, свързани със сравнителния показател LIBOR 30/08/2021  
Schroder GAIA

Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

07/04/2021