Share

Правни документи

Schroder ISF

 

Schroder International Selection Fund
Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“) 06/04/2021

Schroder International Selection Fund („Дружеството“) – акции с валутно хеджиране

Note related to October 2016 prospectus

Annual report

Prospectus

Semi annual report

 

Schroder GAIA

 

Schroder GAIA
Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги 07/04/2021