Share

Правни документи

Schroder ISF

Schroder ISF Action Effective Date Notes
Schroder ISF Годишно общо събрание на акционерите на Schroder International Selection Fund 27/05/2021  
All China Equity Промяна на целеви сравнителен показател  18/05/2021  
Asia Pacific ex-Japan Equity Промяна на име, инвестиционна цел и политика 18/05/2021  
BRIC Актуализация на инвестиционната политика 18/05/2021  
China A Adjustements различни подфондове/актуализация на инвестиционни политики 18/05/2021  
Commodity Промяна на очакван ливъридж 18/05/2021  
European Alpha Focus Промяна на име, инвестиционна цел и политика и отстраняване на такса за постигнати резултати 18/05/2021  
Flexible Retirement Промяна на име, инвестиционна цел, политика и инвестиционен мениджър 18/05/2021  
Global Cities Real Estate Промяна на име и актуализация на сравнителен показател 18/05/2021  
Global Emerging Markets Opportunities Актуализация на инвестиционната политика 18/05/2021  
Global Equity Промяна на целеви сравнителен показател  18/05/2021  
Gross to Net Benchmark различни подфондове/промяна на целевия сравнителен показател от брутни към нетни варианти 18/05/2021  
Hong Kong Equity Поясняване на инвестиционната цел и инвестиционна политика 18/05/2021  
Libor Replacements различни подфондове/промени на целеви сравнителни показатели 18/05/2021  
QEP Global Active value and QEP Global ESG ex Fossil Fuels промяна на инвестиционните политики 18/05/2021  
Strategic Credit промяна на инвестиционна цел и политика 18/05/2021  
Schroder International Selection Fund Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“) 06/04/2021  
Schroder International Selection Fund акции с валутно хеджиране 28/02/2018  

 

Note related to October 2016 prospectus

Annual report

Prospectus

Semi annual report

 

Schroder GAIA

 

Schroder GAIA
Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги 07.04.2021