Share

Политика за поверителност на Schroders груп

 Целта на настоящата политика за поверителност е да Ви помогне да разберете каква информация относно Вас събираме и обработваме („лични данни“), защо и как я използваме и с кого я споделяме. В нея се излагат и правата, с които се ползвате, във връзка с информацията за Вас и как можете да се свържете с нас, ако имате въпроси. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ТУК

Когато дадена дума е изписана с удебелен шрифт в настоящата политика, определението ѝ може да се открие тук.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Основна информация

2. Преглед на условията, в които работим с личните Ви данни

3. Видове лични данни, които събираме

4. Начин на употреба на информацията за Вас

5. Разкриване на информация за Вас на трети страни

6. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ЧУЖБИНА

7. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

8. КОЛКО ДЪЛГО МОЖЕМ ДА СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

9. Вашите права

10. Уебсайтове на Schroders и други уебсайтове

11. Промени в настоящата Политика за поверителност

12. Въпроси и опасения

Последна актуализация: 6 юни 2019 г.