SNAPSHOT2 min read

Kombinované (Multi-Asset) investice výhledy - Červen 2022

Trhy se dále zmítají mezi obavami ze zvyšování úrokových měr na jedné straně a obavami z rizik recese na straně druhé.

30. 6. 2022
recession_headlines
Zobrazit celou zprávuMulti-Asset Views_locJune
0 stránky301 KB

Měsíční výhledy: Červen 2022

HLAVNÍ TŘÍDY AKTIV

Akcie
1

Zachováváme si negativní výhled. Nejistota ohledně výnosů stále ještě není adekvátně promítnuta do ocenění a diskontní sazby jsou přinejlepším stabilní.

Vládní dluhopisy
4
Zůstáváme neutrální, neboť se domníváme, že 10leté americké dluhopisy jsou podle našeho modelu správně oceněny, ale reálné výnosy vypadají příliš nízké. Při rostoucí inflaci a klesajících očekáváních růstu vyžadujeme vyšší úrovně výnosů jako kompenzaci za potenciální volatilitu. Komodity
4
Naše skóre snižujeme na neutrální, protože s oslabujícím globálním růstem začínáme pozorovat známky klesající poptávky, obzvláště v energetickém sektoru. Úvěr
4
Naše cyklické indikátory se zvyšují ke konci cyklu, což signalizuje zpomalení. Cyklické fáze s sebou přinášejí vyšší rozpětí mediánu a širší rozsahy, ale na druhé straně se zlepšila ocenění, což vede k celkově neutrálnímu skóre.

Třídy aktiv hodnotíme formou srovnání na stupnici od negativní  

123
přes neutrální  
4
až po pozitivní  
567
.

Podrobné informace o jednotlivých třídách aktiv získáte v dokumentu PDF, který je níže k dispozici ke stažení.

Zobrazit celou zprávuMulti-Asset Views_locJune
0 stránky301 KB

Témata

Snapshot
Multi-Asset
Market views
Multi-Asset Solutions
Kontaktujte nás
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund je na celém webu označován jako Schroder ISF.

Fond Schroder Alternative Solutions je na celém webu označován jako Schroder AS.

Fond Schroder Special Situations Fund je na celém webu označován jako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Společnost Schroder Investment Management (Europe) S.A. podléhá lucemburskému zákonu ze dne 12. července 2013.