In focus

Perspektiva globálního trhu 3. čtvrtletí 2021: Výhled ekonomiky a alokace aktiv


Navzdory ziskům se situace v akciích ve srovnání s předcházejícími čtvrtletími zhoršila. Zvyšovaly se obavy ohledně vyhlídek na zpřísňování měnové politiky některými klíčovými centrálními bankami v reakci na silnější růst a inflaci .

To vedlo investory k návratu na defenzivnější a na růst orientované trhy. S&P 500 patřil k nejvýkonnějším, zatímco japonské akcie zaostávaly. Vládní i úvěrové dluhopisy přinesly pozitivní výnosy.

Mezi třídami aktiv si nejlépe vedly komodity, díky prudkému nárůstu cen ropy.

Úspěch očkování, podpora oficiální politiky a přizpůsobivost mnoha firem při podnikání za výrazných omezení kvůli pandemii covid-19 nás vedly k navýšení naší předpovědi globálního růstu. V krátkodobém horizontu očekáváme vysokou inflaci z důvodu zvýšených cen komodit a znovuotevírání sektoru služeb.

Tyto faktory by měly postupně pominout, ale v příštím roce očekáváme nárůst inflace spojený s uzavíráním produkční mezery a ubýváním kapacity. V této situaci očekáváme že Úřad pro federální rezervy začne v prosinci tohoto roku omezovat nákupy aktiv a ve 4. čtvrtletí 2022 začne zvyšovat úrokové sazby.

Největším rizikem pro náš centrální makroekonomický výhled je scénář „vzestupu a pádu“, ve kterém dochází k silnějšímu růstu, než se čekalo. Inflace rovněž prudce roste a měnová politika se zpřísňuje, což povede v příštím roce k výraznému poklesu hospodářské aktivity.

S ohledem na silné zotavení globálního růstu si udržujeme vysoké vytížení v komoditách. Toto aktivum také nabízí určitou ochranu před inflací způsobenou zvyšováním nákladů.

Současně si zachováváme pozitivní výhled u akcií, ale snižujeme vytížení u vládních dluhopisů a úvěrů. Obrátili jsme se zády k americkým dluhopisům investiční kvality z důvodu jejich vysokého ocenění.

U akcií očekáváme obrovský růst zisků, který vykompenzuje dopad vyšších výnosů z dluhopisů. V rámci akcií upřednostňujeme oblasti trhu, které jsou méně citlivé na duraci, jako je Evropa a hodnotové sektory.

Celková perspektiva globálního trhu je k dispozici níže ve formátu PDF.


Přečtěte si celou zprávu

16 stran | 6 497 kB


Contributes to
Unstructured Learning Time

CPD Accredited