Snapshot

Kombinované (Multi-Asset) investice výhledy - Červen 2022

Měsíční výhledy: Červen 2022

HLAVNÍ TŘÍDY AKTIV

Akcie

Zachováváme si negativní výhled. Nejistota ohledně výnosů stále ještě není adekvátně promítnuta do ocenění a diskontní sazby jsou přinejlepším stabilní.

Vládní dluhopisy Zůstáváme neutrální, neboť se domníváme, že 10leté americké dluhopisy jsou podle našeho modelu správně oceněny, ale reálné výnosy vypadají příliš nízké. Při rostoucí inflaci a klesajících očekáváních růstu vyžadujeme vyšší úrovně výnosů jako kompenzaci za potenciální volatilitu.
Komodity Naše skóre snižujeme na neutrální, protože s oslabujícím globálním růstem začínáme pozorovat známky klesající poptávky, obzvláště v energetickém sektoru.
Úvěr Naše cyklické indikátory se zvyšují ke konci cyklu, což signalizuje zpomalení. Cyklické fáze s sebou přinášejí vyšší rozpětí mediánu a širší rozsahy, ale na druhé straně se zlepšila ocenění, což vede k celkově neutrálnímu skóre.

Třídy aktiv hodnotíme formou srovnání na stupnici od negativní   přes neutrální   až po pozitivní  .

Podrobné informace o jednotlivých třídách aktiv získáte v dokumentu PDF, který je níže k dispozici ke stažení.


Contributes to
Unstructured Learning Time

CPD Accredited