Snapshot

Kombinované (Multi-Asset) investice výhledy - Červenec 2022

Měsíční výhledy: Červenec 2022

HLAVNÍ TŘÍDY AKTIV

Akcie

Zachováváme si negativní výhled. Zaznamenali jsme slabý pokles výnosů dluhopisů, a i když to může znamenat, že snižování ocenění je u konce, musíme konstatovat, že snižování výnosů teprve začalo.

Vládní dluhopisy I když ocenění obecně vypadají spravedlivě a korelace mezi akciemi a dluhopisy se začínají zlepšovat, pravděpodobnost, že dluhopisy se stanou diverzifikátorem, zůstává nízká, protože inflace může ještě stále překvapit vyšším než očekávaným růstem.
Komodity Zůstáváme neutrální, a to z toho důvodu, že i když je nabídka stále omezená, oslabující globální růst snižuje poptávku, obzvláště v energetickém sektoru.
Úvěr S ohledem na obavy ze stagflace zůstává náš výhled opatrný a upřednostňujeme investice vyznačující se investiční kvalitou spíše než vysokými výnosy.

Třídy aktiv hodnotíme formou srovnání na stupnici od negativní   přes neutrální   až po pozitivní  .

Podrobné informace o jednotlivých třídách aktiv získáte v dokumentu PDF, který je níže k dispozici ke stažení.


Contributes to
Unstructured Learning Time

CPD Accredited