Snapshot

Kombinované (Multi-Asset) investice výhledy - Květen 2022

Měsíční výhledy: Květen 2022

HLAVNÍ TŘÍDY AKTIV

Akcie

V akciích zůstáváme negativní, neboť trhy jsou dále zmítány obavami ze zvýšení úrokových měr a z rizik recese.

Vládní dluhopisy Celkově zůstáváme neutrální v dluhopisech, protože nedávné pohyby v ceně zohlednily významné utahování pro tento rok.
Komodity Zůstáváme pozitivní, protože zvýšené geopolitické riziko pramenící z ruské invaze na Ukrajinu v kombinaci s nerovnováhou mezi dodávkou a poptávkou budou nadále pro komodity větrem v zádech.
Úvěr S ohledem na obavy ze stagflace náš výhled zůstává opatrný a preferujeme kvalitu na rozvinutých trzích.

Třídy aktiv hodnotíme formou srovnání na stupnici od negativní   přes neutrální   až po pozitivní  .

Podrobné informace o jednotlivých třídách aktiv získáte v dokumentu PDF, který je níže k dispozici ke stažení.


Contributes to
Unstructured Learning Time

CPD Accredited