Snapshot

Kombinované (Multi-Asset) investice výhledy - Leden 2022

Měsíční výhledy: Leden 2022

HLAVNÍ TŘÍDY AKTIV

Akcie Novinky ohledně varianty Omicron se zlepšily, ale Fed se znovu vrací na scénu.
I když si investice nadále ponecháváme, uvidíme, jak agresivně Fed zakročí proti stoupající inflaci.
Vládní dluhopisy 1.png Přes nedávný odprodej jsou ocenění stále poněkud drahá ve srovnání s našimi modely. Jestřábí rétorika centrálních bank posiluje naše přesvědčení, že utahování je nevyhnutelné.
Komodity Trh se silně zotavil, když cyklické sektory překonaly očekávání. Jsme nadále pozitivní při křehké rovnováze, kdy ekonomiky se otevírají, ale nabídka zůstává omezená.
Úvěr Základní charakteristiky se dále zlepšují a očekáváme, že tento trend potrvá a povede k relativně nízkým předpovědím neplnění závazků na rozvinutých trzích.

Třídy aktiv hodnotíme formou srovnání na stupnici od negativní   přes neutrální   až po pozitivní  .

Podrobné informace o jednotlivých třídách aktiv získáte v dokumentu PDF, který je níže k dispozici ke stažení.


Contributes to
Unstructured Learning Time

CPD Accredited