Snapshot

Kombinované (Multi-Asset) investice výhledy - Únor 2022

Měsíční výhledy: Únor 2022

HLAVNÍ TŘÍDY AKTIV

Akcie Nacházíme se teď ve zralejší fázi ekonomického cyklu, kde k hlavním výzvám patří stoupající úrokové míry a dosažení vrcholu růstové dynamiky. V této situaci přísnějších podmínek likvidity byly akcie sníženy na neutrální.
Vládní dluhopisy 1.png Ocenění nadále vypadají drahá ve srovnání s našimi modely, protože Fed se dále otáčí jestřábím směrem
v reakci na inflační tlaky.
Komodity V komoditách jsme nadále pozitivní. Země celého světa se otvírají a nabídka zůstává nízká z důvodu nízkých investic v mnoha sektorech.
Úvěr 1.png Silné základní charakteristiky, které jsme doposud viděli, mohou dosahovat vrcholu, zatímco eskalující napětí na Ukrajině představuje zřejmý a okamžitý katalyzátor zhoršujícího se sentimentu.

Třídy aktiv hodnotíme formou srovnání na stupnici od negativní   přes neutrální   až po pozitivní  .

Podrobné informace o jednotlivých třídách aktiv získáte v dokumentu PDF, který je níže k dispozici ke stažení.


Contributes to
Unstructured Learning Time

CPD Accredited